Odbrana završnog rada Danijela Savića

/ / Odbrane završnih radova / 6. 07. 2023.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o terminu odbrane završnog rada kolege Danijela Savića i ujedno vas pozivamo da se pridružite ovom događaju.

Odbrana završnog rada na osnovnim akademskim studijama kolege Danijela Savića pod nazivom „Kibernetičko društvo u bodrijarovskom svetu Matriksa”, kod mentora Dušana Stojakovića, održaće se u petak, 7. jula, s početkom u 9:30, u Konferencijskoj sali.

Komunikacija predstavlja neotuđivi deo ljudske prirode i prirode uopšte, a informacija predstavlja osnovnu jedinicu tog procesa, koji se neprestano odvija. Četvrta industrijska revolucija dovela je do brojnih promena u društvenim i medijskim paradigmama, zbog čega je jedan od imperativa rada mapiranje oblasti kibernetike kao nauke koja obuhvata upravljanje sistemima i njihovu kontrolu, ali i upravljanje samim informacijama. Medijska sfera predstavlja integralni deo društvenih tokova, kao i samog rada. Pored osnovnih teorijskih okvira filma, analizom ovog rada obuhvaćene su i relevantne teorije medija koje predstavljaju predmet proučavanja i danas, što bi trebalo da ponudi osnovne uvide u spoj filma i ključnih fenomena pomenutih u ovom radu. Konsultovanje s relevantnom literaturom omogućilo je predstavljanje i definisanje teorijskog okvira ključnih pojmova radi lakšeg razumevanja centralnog dela istraživanja. Postmodernizam je ponudio nekoliko kultnih filmskih ostvarenja, kao što je tetralogija „Matriks”, sa akcentom na prvi deo ovog filma. Pomenuti film izaziva pažnju publike i analitičara i danas, više od dve decenije nakon premijere. Film je sagledan kroz prizmu imperativnih fenomena ovog rada, budući da i sam ispituje suštinu i granice stvarnosti – pitanja koja se čine aktuelnijim nego ikada pre. Film se temelji na shvatanjima Žana Bodrijara, čije su ideje toliko rasprostranjene u literaturi da se za fiktivne distopijske svetove u naučnofantastičnom žanru govori kao o bodrijarovskim svetovima.

Odbrana završnog rada je važan trenutak u životu svakog studenta, a takođe i prilika da studenti pokažu svoje znanje i veštine stečene tokom studiranja.  Podsećamo vas da su sve odbrane završnih radova na FSU javne, kao i da je odbrana svečan čin. Očekujemo vaš dolazak i verujemo da će ovaj događaj biti koristan i zanimljiv svima koji budu prisustvovali, a kolegi Saviću želimo mnogo uspeha!


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.