Odbrana završnog rada Stefane Bekonje

/ / Odbrane završnih radova / 16. 05. 2023.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o terminu odbrane završnog rada koleginice Stefane Bekonje i ujedno vas pozivamo da se pridružite ovom događaju.

Odbrana završnog rada na osnovnim akademskim studijama koleginice Stefane Bekonje pod nazivom „Uloga naratora u dramskom tekstu”, kod mentora Branislava Lečića, održaće se u četvrtak, 18. maja, od 13:00, u Konferencijskoj sali.

Rad se bavi ulogom i značajem naratora u pozorišnoj predstavi. Prvi deo rada daje kratak istorijat i neka teorijska razmatranja u vezi sa ulogom naratora u dramskom tekstu. Razmatrane su kako stare forme naratora u pozorištu, tako i neke funkcije naratora u modernom i postmodernom dramskom tekstu. Razmatrano je i kako takve adaptacije mogu da prošire značenje teksta naratora. Teorijska saznanja do kojih se došlo u prvom delu rada primenjuju se u drugom delu na konkretan tekst – priču Doroti Parker „Slava po danu”, adaptiranu za scenu.

Odbrana završnog rada je važan trenutak u životu svakog studenta, a takođe i prilika da studenti pokažu svoje znanje i veštine stečene tokom studiranja. Podsećamo vas da su sve odbrane završnih radova na FSU javne, kao i da je odbrana svečan čin. Očekujemo vaš dolazak i verujemo da će ovaj događaj biti koristan i zanimljiv svima koji budu prisustvovali, a koleginici Bekonji želimo mnogo uspeha!


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.