Poziv za učešće na vebinaru „Level(s) and the new Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)”

/ / Bauhaus, Vesti / 17. 06. 2024.

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na vebinaru „Level(s) and the new Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)” i da se upoznate sa novom Direktivom o energetskim performansama zgrada. Vebinar će se održati 19. juna, sa početkom u 10 časova, u onlajn formatu. 

Registracija za učešće se obavlja putem linka.

Nova Direktiva o energetskim performansama zgrada je usvojena 24. aprila, a u Službenom glasniku EU je objavljena 10. maja 2024. godine. Primena Direktive treba da dovede do povećanja stope renoviranja zgrada, posebno zgrada sa najgorim performansama, poboljšanja kvaliteta vazduha, digitalizacije energetskih sistema za zgrade i uvođenja infrastrukture za održivu mobilnost. U skladu sa Evropskim zelenim dogovorom, klimatski ciljevi teže ka smanjenju emisija iz građevinskog sektora za najmanje 60% do 2030. godine, odnosno klimatskoj neutralnosti do 2050. godine. Direktiva o energetskim performansama zgrada izražava težnju Evropske unije za postizanje visoko energetski efikasnih i dekarbonizovanih zgrada do 2050. godine. U skladu sa ovom težnjom, procena ugljeničnog otiska tokom životnog ciklusa može se koristiti u svakoj fazi životnog ciklusa zgrade. Pri računanju emisija, uzima se u obzir potencijal globalnog zagrevanja tokom životnog ciklusa zgrade, uključujući proizvodnju i odlaganje građevinskih proizvoda korišćenih u njihovoj izgradnji.

Novi evropski Bauhaus nastoji da pokrene zelenu tranziciju u brojnim sektorima, među kojima je i građevinski, u cilju da omogući svim građanima pristup proizvodima koji su cirkularni i koji nemaju značajan ugljenični otisak i utiču na obnovu prirode i očuvanje biodiverziteta.

Agenda: Level(s) and the new Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

 


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.