Prijava ispita za oktobarski ispitni rok

/ / Uncategorized / 15. 09. 2016.

oktobarski ispitni rok

Ispite koje želite da polažete u oktobarskom ispitnom roku možete prijaviti od 19.9. do 23.9.2016.

Cena prijave ispita je 1.500 dinara i uplaćuje se na tekući račun ALUM-a: 250-1430000015150-74.

Molimo vas da ispite prijavite na vreme jer, ukoliko se ovaj rok prekorači, cena naknadnog prijavljivanja ispita iznosi 2.500 dinara.

Podsećamo vas da oktobarski ispitni rok traje od 26.9. do 7.10.2016.

Želimo vam mnogo uspeha na ispitima.