Profesor FSU objavio knjigu „Mitopoetike”

/ / Vesti / 17. 04. 2019.

Profesor Fakulteta savremenih umetnosti Miomir Petrović objavio je novu knjigu – „Mitopetike”, koju će studenti koristiti kao dodatnu literaturu na predmetu Filmska umetnost.

Mitska matrica u savremenim umetničkim delima

Monografija „Mitopoetike” prof. dr Miomira Petrovića, u izdanju Zavoda za udžbenike, ukazuje na transformacije mitske matrice u savremenim umetničkim delima i sistematizuje pojavne oblike mitske matrice u njima. U „Mitopoetikama” reč je o transformaciji titanomahijskog obrasca u drami, filmu, romanu i likovnom delu: u drami „Muve” Žan-Pola Sartra, filmu „Nebo nad Berlinom” reditelja Vima Vendersa, romanu „Morbus Kitahara” Kristofa Ransmajera i studiji „Raspeće” slikara Frensisa Bejkona.

Pramit je neprekidno u nama

Pisac, dramaturg, teoretičar umetnosti i univerzitetski profesor Miomir Petrović pred čitaoce postavlja misao da je pramit neprekinuto i neprekidno u nama i pokušava da dokaže kako prisustvo mitologije, mitoloških predstava, antropoloških simbola i kolektivnog predanja u savremenom ili klasičnom stvaralačkom obrascu omogućava hipotezu da je mitski obrazac prisutan na eksplicitan, supstitutivan ili implicitan način u gotovo svim umetničkim delima. U ovoj monografiji reč je o Titanomahiji, odnosno antičkom tumačenju pobede mlađih bogova nad starijima, sina nad ocem, koja je, kao obrazac, osnov antičkog mita, hrišćanske parabole, skupa paganskih predanja, ali i distopijskog, antihrišćanskog predanja.