Ljiljana Manić

redovni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Kultura i mediji

Predmeti
Kulturna politika i kulturno nasleđe

Ljiljana Manić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu. Magistarske studije na Fakultetu za poslovne studije završila je 2008. godine, a doktorsku disertaciju odbranila je 2010. godine na Fakultetu za kulturu i medije i time stekla zvanje doktor kulturoloških nauka. U zvanje docenta izabrana je 2011. godine, a u zvanje vanrednog profesora izabrana je 2016. Objavila je više od 40 naučnih radova iz oblasti kulturne politike, marketinga u kulturi i odnosa s javnošću. Godine 2017. učestvovala je u projektu „InGrid 2”, finansiranom sredstvima Evropske unije iz programa „Horizon 2020” za finansiranje nauke i tehnološkog razvoja, radeći na projektu „Sociodemografske karakteristike i uslovi života starijih žena u ruralnim oblastima Evrope” u Centru za demografske studije u Barseloni. Učestvovala je u projektu „EU Diversity Charters’ Annual Forum” u Briselu. Od 2018. je sekretar Gerontološkog društva Srbije i član Komisije za naučnoistraživački rad. Od 2019. do 2021. godine bila je urednik naučnog časopisa „Gerontologija” (M52). Bila je rukovodilac uspešno realizovanog projekta „Istraživanje o uticaju medijskog izveštavanja na percepciju i stavove javnosti o starijim osobama u Srbiji” i koordinator projekta „Javnost, stari i mediji”, koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Godine 2018. je dobila „Zlatnu značku” Kulturno-prosvetne zajednice, koja se dodeljuje za poseban doprinos kulturi. Recenzent je istraživanja „Kultura pristupačnosti: istraživanje pristupačnosti muzeja i galerija u Republici Srbiji” (2021–2022) Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Konsultant je na UNDP programu „Digitalno opismenjavanje starih”.

 • Manić, Lj, Milivojević, T, Mikić, A. (2023): Kulturna participacija starijih Beograđana, Časopis Kultura, broj 180/2023, ISSN 0023-5164, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, DOI 10.5937/kultura2380143M UDK 159.922.26-053.9(497.111) 316.75(497.111)
 • Milivojević, T, Manić, Lj, Tankosić, M.(2023): Emotional Well-Being Among Professionals In Creative Industries, LIMES plus: Journal of Social Sciences and Humanities 2-3/2023, HERAedu, Beograd, ISSN 1820-0869, p. 155-174, UDK: 159.913:316.7 338.46:008
 • Manić, Lj, Ercegovac, I, Tankosić, M. (2022): Non-standard Forms of Employment in Creative Industries, LIMES plus: Journal of Social Sciences and Humanities 2/2022, ISSN 1820-0869, p. 45-68, UDK: 338.46:008]:331.5, HERAedu, Beograd
 • Manić, Lj, Milјković, J. (2022): Bezbednost starijih na internetu, Časopis Bezbednost, 3/2022, str. 120-139, DOI: 10.5937/bezbednost2203120M UDK: 004.738.5:004.056-053.88(497.11+4), Ministarstvo unutrašnjih poslova, Beograd
 • Milivojević T, Manić Lj, Simeunović Bajić N. (2021): Double discrimination of elderly women in the media, Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, Volume 19, Issue Perpetuating Inequality: Media Discourses on “Race” and Gender, Jun 2021, p. 117 – 132, DOI: https://doi.org/10.1386/nl_00026_1, ISSN: 1601-829X
 • Manić, Lj, Simeunović Bajić, N. (2016): Javnost, stariji lјudi i mediji, Gerontološko društvo Srbije, Beograd, ISBN 978-86-7747-550-5, CIP: 316.774-053.9(497.11), COBISS.SR-ID 228459532, 2016, 160 strana.
 • Manić, Lj., Milivojević, T., Aleksić, M.(2014): Društveni smisao nagrada u kulturi i njihovo ambivalentno dejstvo na stvaraoce, Kultura, br. 145, 2014, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, ISSN 0023-5164, DOI:10.5937/kultura1445077M, UDK 316.7:06.065 159.928:7.01, str. 77-93
 • Manić, Lj., Simeunović Bajić, N., Aleksić, M.(2012): Studentska percepcija uloge kulture i kulturnog nasleđa u formiranju nacionalnog brenda, Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, br. 137, 2012, ISSN 0023-5164.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.