Ljiljana Manić

vanredni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Opšteobrazovna

Predmeti
Kulturna politika i kulturno nasleđe

Ljiljana Manić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, magistarske studije na Fakultetu za poslovne studije završila je 2008. godine, a doktorsku disertaciju odbranila je 2010. godine na Fakultetu za kulturu i medije i time stekla zvanje doktor kuroloških nauka. U zvanje docenta izabrana je 2011. godine, a 2016. u zvanje vanrednog profesora.

Objavila više od 40 naučnih radova iz oblasti kulturne politike, marketinga u kulturi i odnosa s javnošću.

2017. godine učestvovala je na projektu InGrid 2, finansiranom sredstvima Evropske unije iz programa Horizon 2020 za finansiranje nauke i tehnološkog razvoja radeći na projektu „Socio-demografske karakteristike i uslovi života starijih žena u ruralnim oblastima Evrope“ u Centru za demografske studije u Barseloni.

Učestvovala na projektu EU Diversity Charters’ Annual Forum u Briselu, 2018.
Sekretar je Gerontološkog društva Srbije i član Komisije za naučno-istraživački rad.

Od 2019. godine urednik naučnog časopisa “Gerontologija” (M52).
Bila je rukovodilac uspešno realizovanog projekta „Istraživanje o uticaju medijskog izveštavanja na percepciju i stavove javnosti o starijim osobama u Srbiji“ i koordinator projekta „Javnost, stari i mediji“ koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja.

Dobitnik je Zlatne značke Kulturno prosvetne zajednice koja se dodeljuje za poseban doprinos kulturi u 2018. godini.

 • Manić, Lj., Simeunović Bajić, N., Aleksić, M.,  „Studentska percepcija uloge kulture i kulturnog nasleđa u formiranju nacionalnog brenda”, Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, br. 137, 2012, ISSN 0023-5164, DOI:10.5937/kultura1237194M, UDK 316.644-057.87:316.722, стр. 194-209
 • Manić., Lj., Aleksic, M., Tankosic, M. „Possibilities of New Technologies in Promotion of the Cultural Heritage: Danube Virtual Museum“, 2nd International Conference on Sustainable Tourism and Cultural Heritage (STACH ’13) “Advances in Environment, Ecosystems and sustainable Tourism”, Brasov, Romania, June 1-3, 2013, p. 322-326, ISBN 978-1-61804-195-1
 • Манић,  Љ., Миливојевић, Т., Алексић, М., „Друштвени смисао награда у култури и њихово амбивалентно дејство на ствараоце“, Култура, бр. 145, 2014, Завод за проучавање културног развитка, Београд, ISSN 0023-5164, DOI:10.5937/kultura1445077M, UDK 316.7:06.065 159.928:7.01, стр. 77-93
 • Vučinić S., Manić Lj.,Drašković B: The role of leaders in crises, Leaders as players of a new era, p.177-211, , ISBN-13: 978-3-659-86741-5. ISBN-10: 3659867411; EAN: 9783659867415, 2016, Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing
 • Манић,  Љ, Миливојевић, Т, Чаушевац, Д.:Обичаји и ритуали у превенцији и лечењу поремећаја гoвора, УДК 316.72:[615.852:2-5 808.5:616.89-008.434, Зборник радова са 4. научне конференције Истраживање, представљање, заштита и очување културног наслеђа србије и српског народа, култура и друштвени развој (IV), 2020, ISBN 978-86-7747-629-8
 • Stepanović, S., Milivojević, T., Manić, Lj. Marginalization of Pupils With Disabilities in Educational System: Developing the Idea of Educating Pupils,  With Disabilities, 2020, IGI Global, Hershey PA, USA 17033,  pp. 216-234, DOI: 10.4018/978-1-5225-9627-1.ch010

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.