Međunarodni projekti

Nacionalni projekti

Naučno-umetnički projekat: Digitalna multimedija

Tip projekta: Nacionalni, interni

Projektni menadžer: prof. Dr Dragan Čalović

Nosioci projekta: FSU, ITS

Trajanje projekta od 01.06.2023 – 31.12.2023.

Naziv: NP01062023-31122023 Digitalna multimedija

Ciljevi projekta:

 • Istraživanje i razumevanje: Duboko razumevanje trenutnih trendova, tehnologija i praksi u oblasti digitalne multimedije.
 • Promocija znanja: Diseminacija stečenog znanja kroz objavljivanje naučnih i stručnih radova u priznatim časopisima kao što su EdTech Journal i InspirED Teacher`s Voice.
 • Monografski pristup: Kreiranje i objavljivanje naučne monografije „Digitalna multimedija, odabrana poglavlja“ koja će služiti kao referentno delo za buduće generacije istraživača i stručnjaka.
 • Vizuelna prezentacija: Organizacija izložbe sa tematikom digitalne multimedije koja će publici pružiti vizuelni uvid u najnovija dostignuća i trendove u ovoj oblasti.
 • Interdisciplinarni pristup: Povezivanje naučnih i umetničkih aspekata digitalne multimedije kako bi se stvorila sveobuhvatna slika ove dinamične oblasti.
 • Edukacija i razvoj: Organizacija radionica i predavanja na temu digitalne multimedije za studente, stručnjake i širu javnost.

Ishodi projekta:

 • Objavljeni radovi: Minimum tri naučna i stručna rada objavljenih u časopisima EdTech Journal i InspirED Teacher`s Voice.
 • Monografija: Uspješno objavljena i distribuirana monografija „Digitalna multimedija, odabrana poglavlja“ koja će postati referentno delo u oblasti.
 • Izložba: Uspješno organizovana i posjećena izložba sa tematikom digitalne multimedije koja će privući pažnju stručne i šire javnosti.
 • Edukativni materijal: Kreirani i distribuirani edukativni materijali u online obliku koji će poslužiti kao osnova za buduće radionice i predavanja.
 • Jačanje saradnje: Uspostavljene i ojačane veze dve visokoškolske ustanove, odnosno nastavnika i saradnika. organizacijama i pojedincima u oblasti digitalne multimedije. 
 • Povećana vidljivost: Povećana vidljivost i prepoznatljivost projekta i njegovih učesnika u stručnoj i široj javnosti. Objava vesti na sajtu ITS-a i FSU o projektu.

NAUČNO – UMETNIČKI PROJEKAT: “LINK EDU ALLIANCE DIGITAL COMICS”

Ciljevi projekta:

 • Povećanje motivacije i interesovanja učenika za učenje kroz upotrebu digitalnih stripova.
 • Razvijanje kreativnosti, izražajnosti i kritičkog mišljenja kod učenika.
 • Podsticanje saradnje između studenata FSU i ITS, kao i nastavnika i pedagoga.
 • Promovisanje važnosti stripa u obrazovanju i vaspitanju.
 • Organizacija izložbe i kreiranje podcast epizode na temu korišćenja stripa u K-12 obrazovanju.

Ishodi projekta:

Izbor tri ilustratora koji će raditi na projektu.

 • Kreiranje 52 digitalna stripa o Pepper-u, sa temama i likovima predloženim od strane scenarista i pedagoga.
 • Izrada Pepper Comics Book-a, koji će sadržati sve kreirane stripove.
 • Organizacija godišnje izložbe stripova u Galeriji FSU ili alternativnom prostoru.
 • Realizacija epizode IMO talks podcast-a na temu korišćenja stripa u K-12 obrazovanju.

Učesnici projekta:

LINKgroup, ITS, FSU

Opis projekta:

Projekat „Link Edu Alliance Digital Comics“ predstavlja saradnju između studenata FSU i ITS, nastavnika i pedagoga, sa ciljem promovisanja upotrebe digitalnih stripova u obrazovanju i vaspitanju. U okviru projekta, studenti će se takmičiti u kreiranju ilustracija za stripove, a tri najbolja ilustratora će biti izabrana da rade na projektu. Njihov rad će biti vođen od strane mentora, grafičkog dizajnera sa ITS ili FSU.

Učesnici će kreirati 52 digitalna stripa o Pepper-u, sa temama i likovima predloženim od strane scenarista i pedagoga. Na kraju projekta, stripovi će biti objedinjeni u Pepper Comics Book, koji će biti dostupan u digitalnom i štampanom obliku.

Projekat će se završiti organizacijom godišnje izložbe stripova u Galeriji FSU ili alternativnom prostoru, kao i realizacijom epizode IMO talks podcast-a na temu korišćenja stripa u K-12 obrazovanju.

EdTech TRENDS: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR K–12 AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Oznaka projekta: National project No. LEA/IT/N-01-10/2022/01-05/2023

Project Manager: prof. dr Valentin Kuleto, Associate Professor

Opis projekta: Cilj ovog naučnog projekta je da istraži nove trendove i softverska rešenja u oblasti EdTecha u K–12 obrazovanju. Projekat će analizirati postojeća EdTech rešenja i tehnologije, kao i njihov uticaj na obrazovanje i učenje, kako bi se definisali novi pravci razvoja i prilike za unapređenje obrazovnog sistema.

Cilj projekta: Cilj projekta je da identifikuje prednosti i izazove korišćenja tehnologije u obrazovanju i da pruži preporuke za njihovo efektivno korišćenje u školama i visokoobrazovnim institucijama.

Partneri: LINKgroup, Fakultet savremenih umetnosti Beograd, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS Beograd

Ishodi projekta: Očekivani ishod ovog naučnog projekta je da se ispita razvoj novih IT trendova i softverskih rešenja u K–12 obrazovanju i da se identifikuju prilike i izazovi sa kojima se susreću institucije K–12 i visokog obrazovanja. Takođe, očekuje se da će rezultati istraživanja pomoći u poboljšanju kvaliteta obrazovanja i prilagođavanju na potrebe savremenog sveta, kao i da će doprineti razvoju inovativnih rešenja u oblasti EdTecha.

Pepper u učionici 2022/23

Oznaka projekta: National project No. LEA/IT/N-02-10/2022/02-10/2023

Opis projekta: Istraživanje procenjuje: 1. uticaj prisustva edukativnog robota Peppera u nastavi na akademska postignuća učenika, socioemocionalne reakcije i spremnost za učešće u eksperimentalnoj grupi (rezultati testiranja iz odabranog predmeta tokom nastave); istraživanje će meriti nivo sticanja znanja, sticanja veština za rešavanje problema i korišćenje strategija (Blumova taksonomija); 2. rezultate testiranja tokom nastave na časovima iz onih predmeta koje deca u Savremenoj osnovnoj školi (odabrane grupe) imaju sa redovnim nastavnikom (kontrolna grupa), socioemocionalne reakcije i spremnost dece da učestvuju u eksperimentalnoj grupi; 3. zapažanja roditelja/staratelja o ponašanju deteta tokom istraživanja; 4. stavove deteta prema edukativnom robotu Pepperu kao asistentu nastavnika (eksperimentalna grupa).

Cilj projekta: LINKgroup (LINK edu Alliance), čiji je deo i Savremena osnovna škola, pokrenuo je naučni projekat „Pepper in Classroom” sa ciljem da se utvrdi u kojoj meri edu-robot može biti koristan u usvajanju gradiva kod učenika osnovne škole, odnosno da se prate akademski i socioemocionalni razvoj učenika. Tokom trajanja jedne faze istraživanja (od 11. 11. 2022. do 11. 1. 2023) sprovelo bi se nadgledano, kontrolisano istraživanje u kom bi se pratili akademsko postignuće učenika, njihov socioemocionalni odgovor, kao i impresije roditelja. Predviđeno je da u ovom projektu učestvuju četiri odeljenja Savremene osnovne škole.

Project Manager: prof. dr Valentin Kuleto, Associate Professor

Partneri: LINKgroup, Fakultet savremenih umetnosti Beograd, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS Beograd, Savremena osnovna škola 

Ishodi projekta: Očekivani ishod projekta „Pepper in Classroom 2022/23” je utvrđivanje učinka edukativnog robota Peppera na akademska postignuća učenika, njihove socioemocionalne reakcije i stavove prema korišćenju robota u nastavi te naučna dedukcija koja će doprineti boljem razumevanju uzročno-posledične veze i dati rezultate široj naučnoj zajednici i društvu kao bazu za nova istraživanja.

Become a VR Pro

Oznaka projekta: National project No. LEA/IT/N-03-12//2022/03-09/2023

Opis projekta: Tehnološki napredak i digitalne mogućnosti transformišu obrazovno okruženje na razne načine. Stoga je neophodno steći esencijalne kompetencije u svetu danas i osigurati da fascinacija tehnologijom ne prevlada nad ciljevima učenja. U ovom projektu istraživači će ispitati sposobnosti virtualne, proširene i mešane stvarnosti, predlažući načine poboljšanja učenja korišćenjem postojećih VR/AR rešenja kao alata za učenje i strukturiranjem procesa učenja. VR/AR rešenja mogu pomoći ljudima da nauče stvari koje bi bile nemoguće ili teško shvatljive na drugi način. Postoji više razloga zašto VR može uspešno biti korišćen u obrazovanju: može pomoći da se smanje barijere za pristup mestima koja su inače nedostupna, bilo zbog promene u istorijskom periodu ili zbog potrebe da se sačuvaju istorijske i prirodne vrednosti od uticaja čoveka, zatim da apstraktno učenje postane konkretno, pomažući u savladavanju složenih pojmova, i u osiguravanju inkluzivnog obrazovanja. Ove mogućnosti treba iskoristiti da bi se poboljšalo razumevanje. Projekat razmatra mogućnosti primene VR/AR i AI tehnologija u obrazovanju u okviru formalnog obrazovanja u institucijama koje spadaju pod LINK edu Alliance i nudi dobre prakse i optimalna nova rešenja. 

Cilj projekta: Cilj projekta je istraživanje mogućnosti primene virtualne realnosti (VR) u obrazovanju i njena primena u nastavi u obrazovnim ustanovama formalnog obrazovanja LINK edu Alliance: Savremenoj osnovnoj školi, Savremenoj gimnaziji, International Schoolu, Srednjoj školi za IT (ITHS), Visokoj školi za IT (ITS) i Fakultetu savremenih umetnosti. Projekat razmatra različite VR/AR oblasti, ali i AI granične oblasti i njihovu primenu u obrazovanju. 

Project Manager: prof. dr Valentin Kuleto, Associate Professor

Partneri: LINKgroup, Fakultet savremenih umetnosti Beograd, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS Beograd, Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS Beograd, Savremena osnovna škola, International School, Savremena gimnazija, Institut za moderno obrazovanje

Ishodi projekta: Očekivani ishodi projekta su razvoj nastavnika i saradnika, unapređenje kvaliteta nastave, bolji akademski razvoj učenika i studenata, upoznavanje nastavnika sa tehnologijom virtuelne realnosti i imerzivne virtuelne realnosti, kreiranje baze znanja korišćenja VR-a, otkrivanje najboljih praksi i mogućnosti primene VR rešenja u obrazovanju, primena VR rešenja u redovnoj nastavi u obrazovnim ustanovama LINK edu Alliance, ogledna nastava – primena VR rešenja u nastavi. 

Pepper Education and Implementation Project (Pepper EI Project)

Oznaka projekta: National project No. LEA/IT/N-01-06//2022/01-06/2023

Partneri: LINKgroup, Primary School Savremena, Information Technology School – ITS Belgrade

Project Manager: Maja Babić 

Opis projekta: Projekat „Pepper Education and Implementation Project (Pepper EI Project)” je naučno-istraživački projekat koji se bavi primenom veštačke inteligencije korišćenjem humanoidnog robota u osnovnom obrazovanju. Projekat koristi humanoidnog robota Peppera kao asistenta u nastavi. Pepper ima RMS (Robot Management System) i razne funkcije kao što su igre, puštanje muzike, prepoznavanje životinja, korišćenje audio-snimaka, pokretanje prezentacija i komunikacija sa učenicima. Pepper može da se kreće i da prepoznaje emocije učenika. Projekat takođe uključuje obuke za korišćenje platforme za upravljanje Pepperom i obuku za kretanje robota kroz prostor. Obuka treniranja Peppera da samostalno pronalazi odgovore na postavljena pitanja takođe se spominje kao budući cilj projekta. 

Cilj: Cilj ovog projekta je da se Pepper koristi kao pomoć nastavnicima u nastavi i da bude učinkovit i zabavan za učenike.

Ishod projekta: Očekivani ishod projekta „Pepper Education and Implementation Project (Pepper EI Project)” je da se humanoidni robot Pepper optimalno koristi kao asistent u nastavi u osnovnom obrazovanju, da se primeni veštačka inteligencija u toj svrsi i da mu se omogući što veća samostalnost u pripremi predavanja, odnosno vežbi i pružanja odgovora učenicima, kako bi bio podrška nastavnicima.

LINK edu Alliance Research: SERBIA K–12 teacher working hours activity composition and AI-based improvement possibilities

Oznaka projekta: National project No. LEA/IT/N-08-03//2022/08-05/2023

Opis projekta: Da bi se postigao viši standard učenja, ključno je identifikovati faktore koji doprinose opterećenju nastavnika. Upravljanje učinkom nastavnika je ključno za efikasno postizanje ciljeva i zadataka visokokvalitetnih obrazovnih standarda, jer je to stalan proces za identifikaciju, evaluaciju i razvoj učinka nastavnika. Možda možemo smatrati da su naši nastavnici efektivni jer rade prave stvari, ali uvek postoji prostor za povećanje efikasnosti kroz sprovođenje radnih aktivnosti na optimalne načine. Iz tog razloga se sprovodi ispitivanje stavova ispitanika iz oblasti formalnog obrazovanja (nastavnika osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji) o kompoziciji njihovih radnih aktivnosti i prostoru za automatizaciju pojedinih procesa upotrebom rešenja zasnovanih na AI tehnologijama. Kvalitet nastavne radne snage treba poboljšati kako bi se podigao obrazovni standard, a istraživanje će dati dragocene zaključke.

Cilj projekta: Glavni cilj ovog projekta je da poboljša kvalitet obrazovanja u K–12 školama korišćenjem tehnologije i da pomogne učenicima da steknu nova znanja i veštine na zabavan i zanimljiv način. Takođe, cilj je da se poveća efikasnost nastave i da se omogući učenicima da pristupaju informacijama i materijalima bilo kada i bilo gde, što će im omogućiti da nastave sa učenjem i razvijanjem svojih znanja i veština i nakon škole.

Project Manager: prof. dr Valentin Kuleto

Ishodi projekta: Očekivani ishodi su analiza trenutnog stanja u pogledu organizacije radnih aktivnosti, znanja o AI-ju, prostora za uvođenje AI technology-based rešenja za bolji teacher performance management u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji i predlog mera za implementaciju novih rešenja. 

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.