Redovno pohađanje nastave engleskog jezika

/ / Blog / 26. 05. 2023.

Redovno pohađanje nastave engleskog jezika na FSU postalo je problem u poslednjih nekoliko godina. Nove generacije studenata su imale engleski u školi (ili van nje) u većem delu, ako ne i tokom celog školovanja, i misle da znaju engleski odlično.

Ipak, istina je drugačija: govorne veštine studenata su postale impozantne usled gledanja stranih filmova, igranja video-igrica, slušanja muzike i interakcije sa međunarodnom zajednicom putem različitih društvenih mreža, dok veštine pisanja u velikoj meri trpe. Na početku svakog semestra objašnjavam studentima da se formalno/akademsko pisanje razlikuje od pisanja koje razmenjuju sa svojim prijateljima. Skraćenice, sleng (neknjiževni govor), skroman izbor vremena, nepravilna upotreba pasivnih oblika i indirektnog govora su oblasti kojima se treba pozabaviti i koje treba poboljšati/ispraviti. Akademsko pisanje i profesionalna korespondencija moraju biti besprekorni ako studenti žele da jednog dana postanu uspešni. Kad je u pitanju pisanje, loše veštine navešće buduće poslodavce da pomisle da takav diplomac i nije najbolji kandidat za posao. Studentima koji govore tečno, ali ne i gramatički tačno nezamislivo je da će neko loše misliti o njihovim jezičkim veštinama – a hoće. Zbog toga treba da iskoriste priliku koju im pruža redovan dolazak na predavanja. Tokom dva semestra engleskog jezika njihovo poimanje glagolskih oblika i drugih gramatičkih konstrukcija se proširuje, vokabular se neminovno poboljšava, a naučiće i mnoge stvari o engleskom jeziku, kulturi i književnosti koje dotad nisu znali.

Redovan dolazak na predavanja takođe razvija radne navike, a brojne studije su pokazale da su studenti koji dolaze redovno na predavanja uspešniji. Ponekad studenti izbegavaju nastavu jer su introvertni i veruju da bolje rade od kuće. To je možda tačno, ali dolaskom na predavanja imaju priliku da se druže sa vršnjacima (što je bitno), čuju nešto novo i u toku su sa zbivanjima. Često na kraju semestra dobijam mejlove u vezi sa ispitom, brojem bodova i drugim nedoumicama koje su bezbroj puta ponovljene na predavanjima. Takvo ponašanje je neodgovorno i neprofesionalno. Studenti nisu svesni činjenice da su upravo te radne navike ili njihov izostanak nešto što će sa sobom poneti na radna mesta. Moj savet studentima je da redovno pohađaju predavanja iz svih predmeta. Time će ne samo sticati nova znanja već će i izražavati svoje mišljenje u akademskom okruženju, doprinositi diskusijama i unapređivati svoje jezičke veštine. Dolazak na sva predavanja nije lak, kao što nije nijedan put do uspeha.

Autor: dr Zorica Lola Jelić


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.