Saradnja FSU sa Univerzitetom „Milton Fridman” iz Budimpešte

/ / Vesti / 10. 05. 2019.

Fakultet savremenih umetnosti dobio je još jednog značajnog partnera i saveznika. U sredu, 8. maja 2019. godine, potpisan je između FSU i Univerziteta „Milton Fridman” iz Budimpešte.

Potpisivanju ugovora prethodili su pregovori predstavnika dveju visokoškolskih ustanova, na kojima je razgovarano o mogućnostima i perspektivama bilateralne saradnje.

Unapređenje naučnog procesa i umetnička i naučna saradnja

Ovaj ugovor predstavlja značajan korak u dubljem povezivanju dve ustanove, a u cilju unapređenja nastavnog procesa, te umetničke i naučne saradnje. Univerzitet „Milton Fridman” u Budimpešti istaknuta je visokoškolska ustanova koja svojim programima prati savremena kretanja u prenosu znanja, deleći time vrednosti koje se neguju na Fakultetu savremenih umetnosti.