U Galeriji FSU otvorena izložba izabranih studentskih radova

/ / Vesti / 25. 09. 2020.

Galerija Fakulteta savremenih umetnosti ovih dana domaćin je izuzetno zanimljivoj izložbi. Naime, tamo su postavljeni izabrani studentski radovi, a izbor je pravila kustos galerije, docent dr Irina Tomić.

Radovi obuhvataju pregled svih smerova na Departmanu vizuelnih umetnosti i izbor radova koji su se istakli visokim kvalitetom i kreativnošću. Ova izložba predstavlja jednu vrstu rezimea velike studentske izložbe koja je na fakultetu trajala tokom čitavog leta.

Galerija FSU napravljena po ugledu na najsavremenije galerije u svetu i posvećena studentima i njihovim radovima

Galerija Fakulteta savremenih umetnosti je formirana s ciljem da se podrži stvaralaštvo mladih. U njoj će studenti fakulteta imati priliku da realizuju svoje prve izložbe. Galeriju čini respektabilnom njen umetnički savet, koji čine istaknuti umetnici zajedno sa profesorima Fakulteta savremenih umetnosti: Dragana Stevanović, Božidar Plazinić, Biljana Velinović, Vojislav Klačar i Đorđe Stanojević. Zahvaljujući strukturi i organizaciji galerije, izložbe koje se održavaju u njoj biće referentne i izuzetno će značiti u studentskim biografijama.

Galerija je monolitni beli prostor koji je izgrađen po uzoru na najsavremenije galerije tog tipa u svetu. Fokus koncepta galerije su savremena umetnost i stvaralaštvo mladih. Spoj novih tehnologija, savremenog društva i umetnosti.

Kustos galerije, zajedno sa članovima saveta, planira i prati, pre svega, rad studenata na fakultetu, ali i sve fenomene u polju savremene umetnosti. Sem izlagačke delatnosti, galerija planira radionice, razgovore i edukacije u okviru svojih godišnjih aktivnosti. Dijalog, interaktivnost i savremenost su definicije koncepta novog izlagačkog prostora u Beogradu.