USVOJEN PRAVILNIK O VREDNOVANJU VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI STUDENATA FSU

/ / Vesti / 27. 06. 2023.

FSU od svog osnivanja radi na unapređenju kvaliteta nastave i ustanove u celini kako bi omogućio svojim studentima najbolje obrazovanje u oblasti umetnosti. Osim redovnih nastavnih aktivnosti, FSU podržava i aktivno podstiče svoje studente na angažovanje u različitim vannastavnim aktivnostima.

Stoga smo doneli Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata FSU, koji uređuje uslove i postupak vrednovanja vannastavnih aktivnosti i nagrađuje studente za angažovanje u različitim oblicima aktivnosti, poput rada u organima i telima FSU, učešća u naučnoistraživačkom i stručnom radu, učešća u stručnoj praksi koja nije predviđena upisanim studijskim programom, učešća u radu zvaničnih klubova i sekcija, dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici, takmičenja na sportskim manifestacijama i učešća na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima, učešća u organizaciji i radu zimskih i letnjih škola, radionica i konferencija, angažovanja u radu i aktivnostima studenata sa invaliditetom, kao i u različitim kulturnim, umetničkim i sportskim aktivnostima.

Za svaku aktivnost koja se priznaje kao vannastavna studenti mogu dobiti odgovarajući broj ESPB bodova, koji se upisuju u dodatak diplomi. Ovi bodovi ne utiču na obavezu studenata da polože sve ispite predviđene studijskim programom. Komisija FSU za vrednovanje vannastavnih aktivnosti studenata utvrđuje ispunjenost uslova i obim aktivnosti izražen u ESPB bodovima za vannastavne aktivnosti. Studenti mogu istovremeno da podnesu zahtev za dodelu ESPB bodova po više osnova, a zahtev se podnosi u periodu od 1. do 30. oktobra za aktivnosti realizovane tokom prethodne školske godine. Izuzetno, u slučaju kada student diplomira, može podneti zahtev pre ovog roka.

Uvođenjem ovog pravilnika FSU želi da podstakne svoje studente da se aktivno uključe u različite vannastavne aktivnosti i steknu dodatna znanja, veštine i iskustva koji će im biti od koristi u daljem radu i razvoju karijere. Nagrađivanjem dodatnim ESPB bodovima za angažovanje u vannastavnim aktivnostima FSU naglašava važnost ovih aktivnosti i priznaje ih kao dodatnu vrednost koja će doprineti usavršavanju i razvoju studenata.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.