Usvojena LINK strategija obrazovanja: Nastava na FSU po svetskim standardima

/ / Vesti / 18. 09. 2020.

LINK Educational Alliance, čiji je deo i Fakultet savremenih umetnosti, usvojio je strategiju obrazovanja koju je razvio Institut za moderno obrazovanje (IMO) u saradnji sa svim ustanovama Alijanse. Strategija je zasnovana na najboljim primerima pedagoško-psihološke adaptacije iz svetski priznatih obrazovnih sistema, koji su se pokazali višestruko uspešnim u iznalaženju rešenja za različite oblike nastave.

Strategija kombinuje dosadašnje 20-godišnje iskustvo u inovativnoj nastavničkoj praksi obrazovnih ustanova čiji je osnivač LINKgroup, uzimajući u obzir preporuke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za postupanje u uslovima pandemije virusa COVID-19. Istovremeno, strategija je kompatibilna sa aktuelnim globalnim modelima i obrazovnim trendovima, kao i sa preporukama Evropske unije.

Ono što ovu strategiju čini posebnom i odvaja je od konkurentnih je i činjenica da je usklađena sa nizom smernica koje je objavilo Odeljenje za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu (Cambridge Assessment International Education), a koje se odnose na unapređene procese učenja i nastave u kontekstu savremenog obrazovanja.

Model nastave u fokusu ima sveobuhvatni razvoj

Model nastave fokusiran je na sveobuhvatni razvoj, što podrazumeva ne samo učenje i savladavanje gradiva već i razvijanje motivacije i inspiracije studenata da postignu odlične akademske uspehe. Akcenat je na tome da se u proces učenja uključi razvijanje veština i prakse, koji su jednako bitni za uspeh svakog pojedinca, kao i na razvoju digitalnih kompetencija, kako studenata tako i profesora. Fakultet savremenih umetnosti od samog početka insistira na praksi ispred teorije, pa studenti stiču značajno iskustvo još tokom studiranja.

Digitalno orijentisana nastava u kombinaciji sa razvijanjem ličnosti pokazala je najbolje efekte u sistemima poput finskog ili singapurskog. U tom smislu LINK strategija uzima u obzir kombinaciju pedagoško-psiholoških praksi obrazovnih sistema koji su se pokazali višestruko uspešnim u iznalaženju rešenja za online oblike nastave. Stavljanje fokusa na sveobuhvatni razvoj u okviru obrazovnog sistema, prema istraživanjima, podsticajno je za akademski uspeh, ali i za formiranje kompletne ličnosti.

Unapređenje kvaliteta nastave zahvaljujući konstantnoj evaluaciji svog rada kroz analizu predavanja

Korišćenje online nastave u pedagoško-psihološke svrhe je značajno inovirano. Ona podrazumeva analizu snimanih predavanja, što je izuzetna prilika da se nastavnici samoopserviraju i da evaluiraju uspešnost svog rada i korišćenog materijala. Samokritičnost i samorefleksija su odlični instrumenti za prilagođavanje obrazovnim potrebama studenata, ali i za unapređenje sopstvenih pedagoških, psiholoških, tehnoloških i drugih kapaciteta, koje nastavnik treba da prepozna kao priliku za profesionalni razvoj i celoživotno učenje.

Tim psihologa i pedagoga pruža konstruktivnu podršku u reflektivnom procesu i zajedno sa profesorima analizira šta je tokom predavanja bilo dobro primenjeno, a šta je potrebno unapređivati. Ovaj pristup bi trebalo da podstakne da svi koji su uključeni u proces nastave usvoje kulturu neprestanog profesionalnog napretka kroz kolegijalne dijaloge. A uz podršku IMO, kao elementa eksterne evaluacije, pedagozi, psiholozi i profesori će imati prilike da dobiju povratnu informaciju o radu, kao i smernice za unapređenja.

Projekti kao važan deo obrazovnog procesa

Iako je organizacija projektne nastave zahtevna, profesori dobijaju slobodu da izađu izvan krutih okvira i da u svojim virtuelnim ili realnim kabinetima zajedno sa studentima pronalaze najbolja rešenja za kreiranje projekata. Tako su, na primer, studenti multimedijalne produkcije u saradnji sa svojim kolegama sa smera glume za vreme vanrednog stanja i online nastave kreirali projekat #FSUkodkuće, snimajući kratke filmove na temu sadržaja života u karantinu.

Ovakav vid rada na projektima pokazao se kao vrlo uspešan i u online prostoru.

Inovativna Platforma za učenje na daljinu – učionica bez vremenskih i geografskih ograničenja

Distance Learning platforma, osim što pruža podršku studentima i profesorima u praćenju nastave putem Live streama, predstavlja i dobar alat za praćenje napretka studenata.

Pomoću DL platforme studenti mogu da prate predavanja sinhrono ili asinhrono, što je velika prednost u vreme pandemije. Snimci časova su dostupni u arhivi, tako da se mogu gledati u bilo koje vreme i u bilo kom delu sveta. Učionica bez vremenskih i geografskih ograničenja je vizija obrazovanja, koju LINK donosi već sada.

Inače, LINKgroup Distance Learning System prvi je i najsavremeniji sistem za učenje na daljinu u Srbiji. Nastao je po standardima vodećih svetskih univerziteta. Pomoću njega se nastava odvija neometano, što u okolnostima nastalim usled koronavirusa predstavlja spasonosno rešenje za sprovođenje celokupnog nastavnog procesa – koji se ne pauzira.

Platforma predstavlja plod posvećenog rada stručnjaka iz oblasti obrazovanja, softverskog inženjeringa, programiranja, administracije, pedagogije, psihologije i andragogije i izuzetno je fleksibilna za korišćenje. Studenti i profesori koriste svoje laptopove i računare, ali i pametne telefone i tablet uređaje, iOS i Android aplikacije.

FSU kao pokretač pozitivnih promena u obrazovanju

Kao deo LINK Educational Alliance, Fakultet savremenih umetnosti neprestano unapređuje svoje nastavne procese i prati najnovije trendove u obrazovanju, a ova strategija predstavlja spoj iskustva, trenutnih okolnosti u svetu i najnovijih tehnoloških dostignuća. Jedini je umetnički fakultet u našoj zemlji i regionu koji je uspeo da tokom vanrednog stanja neometano organizuje online nastavu tako da studenti ne gube ništa od predavanja, vežbi i kolokvijuma.

Strategija je kreirana na osnovu analize informacija sakupljenih prilikom realizacije nastave u vanrednom stanju, te je stoga zasnovana na opipljivim parametrima, a planirana sa vizijom unapređenja ljudskih, materijalnih i organizacionih kapaciteta kako bi se postigao maksimalan učinak.

Savremenim programom, prilagođenim najaktuelnijim potrebama i zahtevima savremenog školstva, LINK strategija obrazovanja pokazuje kapacitet da obrazovne ustanove u okviru LINK Educational Alliance, među njima i FSU, mogu da odgovore na višestruko zahtevne standarde nastave. Uzimajući u obzir njihovo višedecenijsko iskustvo u izvođenju nastave i savremena rešenja koja su usklađena sa svetskim standardima, usvojena strategija obrazovanja garantuje uspeh.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.