VIRTUELNA STVARNOST (VR) I NJENA PRIMENA NA FAKULTETU SAVREMENIH UMETNOSTI U OBLASTI GAME ARTA

/ / Blog / 18. 12. 2023.

Poslednjih decenija tehnološki napredak je doveo do značajnih promena u oblasti umetnosti i dizajna, a jedna od najinovativnijih tehnologija koja je uticala na naš način doživljavanja sveta je virtuelna stvarnost (Virtual Reality – VR). U ovom blogu istražićemo primenu VR tehnologije na Fakultetu savremenih umetnosti, posebno u kontekstu game arta. Kao profesor na Fakultetu savremenih umetnosti, posebno u okviru modula 3D grafika, imam priliku da pokažem studentima kako da koriste VR tehnologiju za stvaranje izvanrednih umetničkih dela, razvijanje kreativnosti i unapređivanje veština modelovanja i kreiranja okruženja.

Prvo, krenuo bih od toga šta je virtuelna stvarnost i kako funkcioniše. Virtuelna stvarnost (VR) je tehnologija koja omogućava korisnicima da dožive simulirano okruženje i uđu u digitalni svet, te da stupe u interakciju sa njim na izuzetno realističan način kroz upotrebu VR naočara i kontrolera. Ova savremena tehnologija oslanja se na kombinaciju naprednih hardverskih i softverskih komponenti kako bi kreirala virtuelno iskustvo, pa su VR naočare glavni deo opreme, te obično sadrže visokokvalitetne ekrane i senzore koji prate pokrete glave i tela korisnika. Prikazuju digitalni sadržaj u stereoskopskom 3D formatu, što omogućava korisnicima da dožive dubinu i perspektivu virtuelnog sveta. Sa druge strane, kontroleri se koriste za interakciju sa virtuelnim okruženjem, putem senzora za praćenje pokreta i tastera za pritisak, što omogućava korisnicima da manipulišu objektima, obavljaju radnje i komuniciraju sa virtuelnim elementima. Funkcionisanje VR tehnologije se zasniva na sledećim principima: prvo, korisnik stavlja VR naočare i prilagođava ih svojoj glavi kako bi imao jasan pogled na ekran; zatim, senzori na naočarima prate pokrete glave i tela korisnika, što omogućava promenu prikaza u skladu sa tim pokretima i stvara osećaj prisustva u virtuelnom svetu. Sadržaj koji se prikazuje u VR okruženju može biti različit, uključujući 3D modele, animacije, teksture, zvukove i interaktivne elemente. Korisnik može da istražuje virtuelno okruženje, manipuliše objektima, komunicira sa virtuelnim likovima ili obavlja određene zadatke. Upravo iz navedenih razloga, VR tehnologija ima širok spektar primena, uključujući obrazovanje, medicinu, industriju zabave i umetnost. Interesantan je primer kako Crveni krst (International Committee of the Red Cross – ICRC) koristi virtuelnu stvarnost kao jedan od alata za podizanje angažmana javnosti, kroz obuku, motivaciju i promovisanje univerzalnog poštovanja međunarodnog humanitarnog prava. Ova tehnologija pruža jedinstvenu mogućnost da se ljudi uvedu u virtuelno okruženje koje simulira realne situacije i sukobe koji se javljaju u kontekstu humanitarnih kriza. (Videti više na: Virtual Reality & Innovation, https://www.icrc.org/en/what-we-do/virtual-reality)

S obzirom na to da je naša oblast interesovanja umetnost razvijanja video-igara, sada ćemo se fokusirati na oblasti primene VR tehnologije u game artu.

VR omogućava kreiranje impresivnih virtuelnih okruženja za video-igre kroz dizajniranje svetova i prostora na interaktivan način. Primeri iz sveta video-igara gde je iskorišćena VR tehnologija za kreiranje impresivnih okruženja uključuju popularnu RPG igru (Role Playing Game) „The Elder Scrolls V: Skyrim VR”, koja pruža igračima mogućnost da istraže ogroman virtuelni svet sa različitim pejzažima, gradovima, pećinama i dvorcima i da osete detalje okruženja dok istražuju ovaj fantastični svet, zatim avanturističku igru „Moss”, koja kombinuje VR tehnologiju sa tradicionalnim 2D platformskim elementima, ili izuzetnu igru „Half-Life: Alyx”, koja je smeštena u univerzum Half-Life serijala, gde se igrači suočavaju sa postapokaliptičnim, zagonetnim i izazovnim svetom, te mogu da osete atmosferu napetosti i nepredvidivosti. Kreiranje okruženja u VR-u zahteva od studenata modula Game Arta na FSU da razmišljaju o prostoru, teksturama, svetlu i atmosferi na potpuno nov način. Mogu da eksperimentišu sa različitim stilovima, temama i atmosferama kako bi stvorili autentična i uzbudljiva virtuelna okruženja koja se odnose na istorijske lokacije, fantastične svetove, postapokaliptične pejzaže ili futurističke metropole, te imaju prostor za kreativnost i izražavanje svoje umetničke vizije. Na taj način studenti mogu da dožive svoje kreacije u trodimenzionalnom prostoru i da osete dubinu i perspektivu svog dizajna na intuitivan i autentičan način.

Zatim, VR tehnologija pruža mogućnost modelovanja 3D modela putem oblikovanja skaliranja i manipulacije 3D objektima u virtuelnom prostoru, pružajući osećaj neposrednog i intuitivnog rada sa materijalom. Takvim pristupom edukaciji studentima FSU je omogućeno da brže steknu i razviju veštine modelovanja. Na ovom mestu bih posebno istakao aplikaciju „Tilt Brush”, koja omogućava studentima slobodno crtanje u trodimenzionalnom prostoru. Trenutno sam u fazi ispitivanja i eksperimentisanja sa radom u ovoj aplikaciji i planiram da je od naredne školske godine uvedem u redovnu nastavu na predmetima 3D modelovanja.

Ono što bih posebno istakao kao prednost korišćenja VR tehnologije u edukaciji jesu razvoj saradnje i jačanje timskog duha i interakcije među studentima, što je posebno značajno sa stanovišta gejming industrije, gde je za uspeh video-igre presudan timski rad. Kroz upotrebu VR platformi i alata studenti imaju mogućnost da zajedno sarađuju na istom projektu, čak i ako se nalaze na različitim geografskim lokacijama. Time su omogućeni efikasna razmena ideja i povratnih informacija i zajedničko rešavanje problema u realnom vremenu. Kroz saradnju i iskustvo imerzije koje VR tehnologija pruža unapređuje se proces stvaranja umetnosti na Fakultetu savremenih umetnosti. Studenti imaju priliku da zajedno rade na projektima, razmenjuju ideje i iskustva, dok istovremeno mogu da urone u „stvarni” svet svojih umetničkih dela. Upotreba VR tehnologije doprinosi većoj kreativnosti, autentičnosti i interaktivnosti u radu studenata, unapređujući njihove veštine u oblasti game arta i dizajna.

Takođe, skrenuo bih pažnju i na upotrebu VR tehnologije na drugim smerovima FSU, posebno na smeru slikarstva. Upotreba VR tehnologije u slikarstvu predstavlja inovativan pristup koji kombinuje tradicionalnu umetnost sa virtuelnim prostorom stvaranjem trodimenzionalnih slika. Slikari mogu da koriste VR alate i kontrolere da bi kreirali slojevite slike koje pružaju dodatnu dimenziju i perspektivu. Pomoću njih mogu virtuelno da manipulišu bojama, teksturama i oblicima, da eksperimentišu sa različitim medijima i stilovima slikanja, da kreiraju slike u pokretu i istražuju različite uglove gledanja, što doprinosi kreativnom procesu i unapređenju njihove umetničke prakse.

Luka Lazović, docent na FSU


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.