VISOKO OBRAZOVANJE U SRBIJI U VREME PANDEMIJE IZ UGLA NASTAVNIKA I SARADNIKA

/ / Vesti / 10. 12. 2021.

Profesori Fakulteta savremenih umetnosti i Visoke škole strukovnih studija za IT objavili su naučni rad „Faktori koji utiču na efikasnost obrazovnog procesa u visokom obrazovanju u Republici Srbiji za vreme COVID-19” u časopisu „Sustainability”.

Kao rezultat naučnoistraživačkog rada nastavnika i saradnika u okviru naučnog tima LINK Educational Alliance, nastao je naučni rad koji je objavljen u visokoreferentom naučnom časopisu „Sustainability” (M22) i indeksiran u citatnoj bazi „Web of Science”.

Rad nastavnika ITS-a i FSU „Factors Affecting the Efficiency of Teaching Process in Higher Education in the Republic of Serbia during COVID-19” analizira stavove nastavnika i saradnika na visokoškolskim ustanovama u Srbiji o efikasnosti pruženih obrazovnih usluga. U istraživanju je učestvovalo 780 ispitanika.

Istraživanje o efikasnosti pružanja obrazovnih usluga u novonastalim okolnostima

Naši autori su analizirali stavove nastavnika i saradnika o efikasnosti pružanja obrazovnih usluga kroz model rada od kuće i učenja na daljinu, kao i kroz druge modele koji su se koristili kao odgovor na epidemiološke mere u vezi s koronavirusom u obrazovanju u Republici Srbiji, ali i o pravljenju balansa između privatnog života i rada od kuće, podršci koja se pruža nastavnom i nenastavnom osoblju, o menadžmentu škole, tehničkoj podršci i korišćenju ICT alata.

Časopis „Sustainability”, koji izdaje MDPI, jeste međunarodni, međudisciplinarni, naučni, recenzirani i otvoreni časopis o ekološkoj, kulturnoj, ekonomskoj i društvenoj održivosti ljudskih bića.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.