ZBORNIK RADOVA SA PRVOG NAUČNOG SKUPA FSU – „UMETNOST, MEDIJI, KOMUNIKACIJE: NOVI PRISTUPI, NOVE PARADIGME”

/ / Vesti / 21. 02. 2022.

Fakultet savremenih umetnosti nastavlja svoju izdavačku delatnost u 2022. godini, radeći na priređivanju novih publikacija koje će biti od koristi svima koji su svojim radom usmereni na oblast društvenih i humanističkih nauka.
Profesori našeg fakulteta dr Dragan Ćalović i dr Dušica M. Filipović priredili su Zbornik radova „Umetnost, mediji, komunikacije: novi pristupi, nove paradigme”, okupivši originalne autorske priloge koji otvaraju nove uglove posmatranja postavljene problematike.

Zbornik radova nastao je na osnovu referata koji su se mogli čuti na prvom Godišnjem naučnom skupu Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu, održanom 28. novembra 2020. godine, predstavljajući naučnoj i široj javnosti radove autora: Divne Vuksanović, Miška Šuvakovića, Dragana Ćalovića, Meysun Gharaibeh Simonović, Dušice M. Filipović, Dalibora Kličkovića, Petra B. Grujičića, Đorđa Mandrape, Aleksandre Paladin, Nevenke Popović Šević, Milene Ilić i Dušana Stojakovića.

Tematski okvir zbornika u tri segmenta

Tematski okvir zbornika obuhvata tri segmenta – umetnost, medije i komunikacije, koji su dovedeni u vezu kroz njihovo umreženo sagledavanje u odnosu na pojedinca kao društveni subjekt, te u odnosu na njegove/njene predstave o svetu. Namera ovog zbornika bila je da se čitaocima predoče promišljanja postavljenog problema razvijena na različitim teorijskim osnovama i na osnovu pristupa koji ovoj problematici prilaze iz različitih uglova, a zarad što potpunijeg sagledavanja i razumevanja navedenih fenomena i njihovih odnosa.

Promišljanje umetnosti, medija i komunikacijskih praksi, i to s fokusom na njihovu međuzavisnost, interakcije i uticaj na društvene tokove, predstavlja složeni zadatak, te i ovaj zbornik treba shvatiti kao jedan od koraka zarad proširenja spoznaje, a nikako kao pokušaj davanja konačnih odgovora.

dr Dragan Ćalović, dr Dušica M. Filipović

Zbornik radova sa prvog naučnog skupa FSU možete pogledati OVDE.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.