FSU – jedini umetnički fakultet koji je u potpunosti realizovao nastavu online

/ / Vesti / 11. 05. 2020.

Fakultet savremenih umetnosti jedini je umetnički fakultet koji nije prekidao nastavu od uvođenja vanrednog stanja pa do njegovog ukidanja. Studenti, naravno, nisu dolazili na predavanja i vežbe, ali je kompletna nastava realizovana online – kako na osnovnim, tako i na master i doktorskim studijama.

Live stream predavanje Osnovne marketinga
Osnove marketinga, Odnos marketinga i odnosa sa javnošću, prof. Dušan Stojaković sa gošćom Milom Zavođom, 6. maj 2020. godine

 

Epidemiološke mere zabrane okupljanja i dalje ostaju na snazi, a škole i fakulteti će verovatno biti poslednje mesto na kojima će se stanje normalizovati. Tek nas čekaju istraživanja o tome na koji način su se fakulteti i visokoškolske ustanove prilagodili novonastalom stanju i kako će sve to uticati na dalje studiranje.

Live stream predavanje Kreativno pisanje
Kreativno pisanje, Roman: odlike romana, prof. Biljana Ćirić, 23. april 2020. godine

Online nastava na 3 načina

Prema istraživanju koje je sproveo sajt NajStudent.com u periodu od 21. 4. do 27. 4, odgovore o uticaju pandemije na studiranje dalo je 1.447 akademaca svih fakulteta iz naše zemlje. Na pitanje koje su mere preduzeli fakulteti da bi se prilagodili vanrednom stanju skoro polovina studenata navodi da su profesori poslali PDF i PPT sa ili bez audio-zapisa.

Live stream predavanje Animacija
Animacija, Animacija frame by frame, prof. Biljana Velinović, 23. april 2020. godine

 

Od uvođenja vanrednog stanja zbog proglašene pandemije, Fakultet savremenih umetnosti – FSU nastavu je u potpunosti organizovao online, a u odnosu na tip predmeta (društveno-humanistički, teorijskoumetnički i umetnički) nastava je redovno održavana kao:

1.  Live streaming za oko 60% predmeta, a pomoću Distance Learning Systema kompanije LINKgroup i tehničke podrške Visoke škole za Informacione tehnologije ITS-a.

Na ovaj način studenti su mogli da prate uživo nastavu preko svojih naloga na Studentskom portalu. Ukupno je tokom ovog perioda emitovano preko 300 časova live streama u HD kvalitetu.

2. Online nastava za oko 25% predmeta, a pomoću neke od platformi za učenje na daljinu kao što su Zoom, Meet, Google Classroom, Skype;

Live stream predavanje Pozorišna gluma 2
Pozorišna gluma 2, Cilj i prepreka, prof. Miloš Đorđević i Tadija Miletić sa studentima I godine glume, 30. mart 2020. godine

 

Pored Live streama, realizovana je i online nastava preko neke od aplikacija za učenje na daljinu. Putem ovih aplikacija profesori su mogli da ostvare interakciju sa studentima.

3. Online konsultacije za oko 15% predmeta, putem razmene materijala.

Profesori konstantno dostupni studentima preko interneta

Prema istom istraživanju koje je sproveo NajStudent.com, studenti su i upitani šta bi trebalo da preduzmu fakulteti i visoke škole u ovim uslovima, a skoro dve petine studenata smatra da bi trebalo da utiču na to da profesori budu dostupniji.

Svi nastavnici FSU tokom trajanja vanrednog stanja pokazali su izuzetnu posvećenost studentima i redovno izvršavali svoje obaveze. Nastavnici na društveno-humanističkim predmetima, uz poštovanje svih preporučenih mera, dolazili su na posao i izvodili nastavu pomoću Live streama iz učionica i, pored toga, kao i svi ostali nastavnici, bili su dostupni studentima tokom nedelje putem online konsultacija.

Live stream predavanje Likovna forma
Likovna forma, Konstruktivizam, pojam i primeri, prof. Đorđe Stanojević, 7. maj 2020. godine

Video-arhiva svih predavanja

Posle emitovanja uživo, live stream predavanja su arhivirana na platformi Distance Learning, a video-arhiva je stalno dostupna studentima.

Ostali materijali za učenje (PDF prezentacije, skripte i ostalo) dostupni su na Studentskom portalu zajedno sa online kursevima, koji studentima pomažu da što efikasnije savladaju gradivo i spreme ispite.
Nadoknada nastave iz umetničkih predmeta od 15. maja

Po ukidanju vanrednog stanja, uz obavezno poštovanje preventivnih mera, Fakultet savremenih umetnosti organizovaće nadoknadu nastave iz umetničkih predmeta, konsultacije za ostale predmete, aprilski ispitni rok i kolokvijume za predmete iz letnjeg semestra.

Kako bi fakultet imao objektivan uvid u kvalitet ovako organizovane nastave, studenti FSU popunjavali su anketu o pedagoškom radu nastavnika i kvalitetu nastave. Nastava se 15. Maja vraća u prostorije FSU i tada ćemo moći da sagledamo realizovani nastavni proces na daljinu.

Zaposleni u Studentskoj službi i upravi fakulteta bili su na raspolaganju tokom čitavog vanrednog stanja i nastavili su sa pružanjem tehničke i softverske podrške studentima FSU. Studentska služba je bila na raspolaganju za sva pitanja putem mejla i telefona, a tehnička podrška je omogućila nesmetanu realizaciju nastave, objavu rasporeda i svih nastavnih materijala studentima na dnevnom nivou.

Deo nastave iz umetničkih predmeta realizovan je online

Koristeći Distance Learning platformu, Studentski portal, Live stream, Zoom, Meet, Google Classroom i Skype, studenti FSU su bili u prilici da nastave sa praćenjem nastave, kao i sa redovnim učenjem. Nastava se odvijala na daljinu prema preporuci Vlade Republike Srbije, ali u skladu sa nastavnim planom i programom studijskih programa FSU. Posle svakog održanog predavanja, nastavni materijali su se postavljali na Studentski portal i tako ostajali trajno dostupni studentima, zajedno sa video-snimcima svih predavanja snimljenih i emitovanih uživo.

Najveći izazov je bio kako realizovati nastavu iz umetničkih predmeta. Sudeći po izveštajima nastavnika o realizovanoj nastavi, kao i na osnovu komentara pojedinih studenata, nastava se i iz ovih predmeta uspešno realizovala. Zbog neophodnosti neposrednog rada sa studentima, nadoknada nastave po povratku u prostor FSU biće potrebna na umetničkim predmetima iz oblasti glume i slikarstva.

U uslovima kada smo svi boravili duže u svojim domovima, studenti FSU su imali mogućnost da iskoriste navedeno vreme i savladaju pređeno gradivo. Verujemo da će to potvrditi u ispitnom roku kada se steknu uslovi za prva polaganja.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.