Pozivamo vas da prisustvujete odbrani završnog rada Isidore Ivanišević Živković

/ / Odbrane završnih radova / 3. 07. 2023.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o terminu odbrane završnog rada koleginice Isidore Ivanišević Živković i ujedno vas pozivamo da se pridružite ovom događaju.

Odbrana završnog rada na osnovnim akademskim studijama koleginice Isidore Ivanišević Živković pod nazivom „Employer branding kroz proces selekcije i mentorstvo”, kod mentora Dušana Stojakovića, održaće se u utorak, 4. jula, od 14:15, u Konferencijskoj sali.

Rad se bavi istraživanjem employer brandinga kroz proces selekcije i mentorstvo na konkretnom primeru prakse kompanije Adacta d. o. o. Beograd. U radu smo prvenstveno objasnili šta predstavlja employer branding u svojoj osnovi i koji je cilj njegovog delovanja, a zatim segmentirano prošli kroz sve korake njegove izgradnje, od samih osnova u menadžmentu ljudskih resursa, kroz proces selekcije, brigu o internim i eksternim talentima, te kroz onboarding i program mentorstva. Izneli smo analitičke podatke kompanije Adacta kroz sve segmente rada kako bismo pokazali gde se susreću teorija i praksa, te kakvi su rezultati na konkretnim slučajevima. Potreba da se kompanije bave brigom o svom imidžu, te stvore dobar employer branding postala je neophodna na tržištu rada, jer dobri kandidati – potencijalni zaposleni – i zaposleni zahtevaju od današnjih poslodavaca da pokažu da cene njihov rad, te da će im biti podrška u razvoju karijere. Kompanije koje vode računa o tome da imaju zadovoljne zaposlene, sa jedne strane, i da imaju dobar proces selekcije za kandidate – potencijalne zaposlene, sa druge strane, dovode sebe u priliku da grade svoj employer branding sistematično u pozitivnom smeru.

Odbrana završnog rada je važan trenutak u životu svakog studenta, a takođe i prilika da studenti pokažu svoje znanje i veštine stečene tokom studiranja. Podsećamo vas da su sve odbrane završnih radova na FSU javne, kao i da je odbrana svečan čin. Očekujemo vaš dolazak i verujemo da će ovaj događaj biti koristan i zanimljiv svima koji budu prisustvovali, a koleginici Ivanišević Živković želimo mnogo uspeha!


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.