Pozivamo vas na odbranu doktorskog rada

/ / Odbrane završnih radova, Vesti / 7. 11. 2023.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o terminu odbrane doktorskog rada koleginice Antonie Mirat i ujedno vas pozivamo da se pridružite ovom događaju.

Odbrana doktorskog rada koleginice Antonie Mirat pod nazivom „UTICAJ AUDIO-VIZUELNIH EFEKATA NA FIKCIJU GLEDALACA U MONOOPERI ’DNEVNIK ANE FRANK’”, kod mentora Božidara Đurovića, redovnog profesora Fakulteta savremenih umetnosti, održaće se u četvrtak, 9. novembra, s početkom u 14:00, u sali SM22.

Svetski poznatu tragičnu sudbinu nedužne Ane Frank, ispričanu u monooperi „Dnevnik Ane Frank”, znamenitog kompozitora Grigorija Frida, doktorantkinja
Antonia Mirat je, zahvaljujući briljantno izabranom, maštovito i originalno 
dokumentarnom audio-vizuelnom materijalu, kao i impresivnim scenskim izvođenjem, dočarala i pokazala zlo ljudske prirode, koje nije ostavilo ravnodušnim nijednog gledaoca.

I u teorijskom delu ovog umetničkog projekta prezentovala je široj javnosti nepoznate fotografije i potresne priče čiji su cilj da nas podsete i otrgnu od zaborava ne samo Anu Frank nego i milione nevine dece koja su u mukama stradala u logorima od Aušvica do Jasenovca, a koja, samo na drugi način, stradaju i danas. 

Članovi komisije za odbranu doktorske disertacije su:

  1. Vida Ognjenović, profesor emeritus FSU, predsednik;
  2. Ljubiša Jovanović, red. prof. Fakulteta muzičkih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu;
  3. Božidar Đurović, red. prof. FSU, mentor.

Odbrana doktorskog rada je važan trenutak u životu. Podsećamo vas da su sve odbrane radova na FSU javne, kao i da je odbrana svečan čin. Očekujemo vaš dolazak i verujemo da će ovaj događaj biti koristan i zanimljiv svima koji budu prisustvovali, a koleginici Mirat želimo mnogo uspeha!


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.