Ana Živanović

Ana Živanović

docent

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Scenske kretnje

Predmeti
Scenske igre

Ana Živanović diplomirala je na Filozofskom fakultetu uspešno odbranivši diplomski rad na temu “Baletsko obrazovanje u školi Lujo Davičo (1947-2009)”. Na Fakultetu savremenih umetnosti angažovana je na poziciji docenta od 2013. godine gde predaje na predmetu Scenske igre.

 • Igrač u programima plesne trupe PERPETUUMDANCE u okviru festivala  domaće plesne scene Body shop (2002.);
 • Predavač klasičnog baleta sa dečijim grupama (2002.-2003.);
 • Pedagoški rad u baletskoj školi „Lujo Davičo” u nastavi predmeta klasičan balet i scensko-narodne igre (2003.-2010.);
 • Autor koreografije koja je otvorila Guitar art festival u Dvorani Kolarčeve zadužbine (2007.);
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu (Licenca) za nastavnika baleta na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2005.);
 • Pedagoški rad u okviru vannastavnih aktivnosti u Francuskoj školi. Autor koreografije za nastup- školski festival „Kermes” (2012.);
 • Pedagoški rad sa dečijim grupama (uzrasta od 4-10godina) u okviru Baletskog studija „Kopelija” (2012.-2013.);
 • Domaći: U pripremi: Multimedijalni programi za kulturnu edukaciju i afirmaciju 2013/’14. Radionica: Scenske igre i pokret u pozorištu;
 • Udruženje građana: Slobodna Radionica: Igra kao način života, Kulturni centri grada Beograd, konkurs Sektora za sport i omladinu grada Beograda za 2013.god.
 • Seminari iz oblasti umetnosti i dramskog pokreta iz kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika: klasičnog baleta, scensko-narodnih igara, istorijsko-balskih igara, narodnih igara, Anatomije u klasičnom baletu (2003-2010.).
 • Seminari klasičnog baleta i scensko-narodnih igara, Varna, Bugarska (2005.).

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.