Goran Petrović

Goran Petrović

 

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Unutrašnja arhitektura

Predmeti:
Digitalno crtanje, Materijali u enterijeru, Arhitektonski materijali

Goran Petrović, diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Na Akademiji lepih umetnosti i multimedija od 2008. godine radi kao honorarni predavač na predmetu Poznavanje i primena materijala , a od 2010. godine na predmetima Osnove dizajna (smer: dizajn enterijera), i Digitalno crtanje na grafičkom i likovnom smeru. Od 2006. godine član je ULUPUDS-a

 • 1997-2017. Dugogodišnja saradnja sa grupom “Škart” u raznim oblastima dizajna i brojnim drugim projektima, radionicama
 • 2000. LUMINOISE, ambijentalni scenski dizajn, Hotel Europa, Evropska pozorišna turneja, sa grupom “Škart”
 • 2000-2003. Projekt SEAS BOX, produkcioni dizajn sa grupom “Škart” u saradnji sa
  Intercult-om, Štokholm, Švedska sa grupom “Škart”
 • 2003. Knjiga- Objekat “memory”, Mihail Štaufer sa grupom “Škart”
 • 2003. Edicija knjiga, “The Book Project”, Evropska kulturna fondacija, sa grupom “Škart”
 • 2008. “Book-art object” Muzej “25. maj” Beograd, Punkt
 • 2008. Bijenale dizajna St. Etjen, sa grupom “Škart”
 • 2010.”Klackalište” Bijenale arhitekture u Veneciji, srpski paviljon, sa grupom “Škart”
 • 2011. Nagrada ULUPUDS-a za dizajn, za 2010. godinu, sa grupom “Škart”
 • 2011. Učešće na festivalu “Mladi levi” u Ljubljani, sa grupom “Škart”
 • 2012. Festival “Akto” u Bitolju, sa grupom “Škart”
 • 2012. “Book-art object 2, Narodna biblioteka Srbije” Beograd, Punkt
 • 2012. Izložba “Škart poluvreme”, MPU, Beograd, sa grupom “Škart”
 • 2013. “Artefact festival 2013” Luven, Belgija, sa Dušicom Dražić
 • 2013. Festival “Mladi levi”, Ljubljana sa grupom “Škart”
 • 2013. “Didro 2.0”, izlozi Francuskog kulturnog centa, Beograd
 • 2014. Festival “Park Tysiąclecia / Millenium Park”, Zielona Góra, Poljska, sa grupom “Škart”
 • 2014. Član stručnog žirija na konkursu “Mikser – Zajednička sreća”
 • 2016. “Book-art object 3”, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, Punkt
 • Rad na projektovanju i razradi projekata u raznim arhitektonskim biroima (Invest biro,
  GMB, Cepro)
 • Grafički studio B&Z, rad na poslovima pripreme za štampu i grafičkom dizajnu, operater na mašinama;
 • Logotext, digitalna štampa, priprema za štampu i grafički dizajn
 • Od 2005. godine član grupe “Škart”