Marko M. Đorđević

redovni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Komunikologija

Predmeti
Medijske prakse i komunikologija

Marko M. Đorđević je diplomirao 2003. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Grupa za srpsku književnost i jezik).

Magistrirao je 2008. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (Grupa za teoriju umetnosti i medija).

Doktorirao je 2012. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (Odeljenje za novinarstvo i komunikologiju).

Od 2020. godine gostujući profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu – Studijski program Psihologija (predmeti: Komunikologija i Medijsko komuniciranje).

Od 2023. redovni profesor na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. Predaje Komunikologiju, Medijsku pismenost, Retoriku i veštine komunikacije i Medijsko komuniciranje.

Objavio je četiri naučne monografije i više desetina stručnih radova u oblasti komunikologije, nauke o medijima i nauke o književnosti u istaknutim naučnim časopisima u zemlji i inostranstvu.

Naučne monografije:

 • Đorđević, Marko M. (2010). Kulturni obrasci u vremenu medijskog spektakla. Beograd : Zadužbina Andrejević.
 • Đorđević, Marko M; (2016). Politika i umeće ubeđivanja, Prosveta, Beograd, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, ISBN 978-86-07-02113-0 (broš.), UDK 808.53:32(497.11)“1990/2003″, COBISS.SR-ID 222898700.
 • Đorđević, Marko M; koautorski sa: Miletić, Mirko (2018.). Od znaka do hiperteksta (naučna monografija). FPNJ, Serbika, Beograd.
 • Đorđević, Marko M; koautorski sa: Stanojević, D. (2019). Mediji i život bez smisla (naučna monografija). Klio, Serbika, Beograd.
 • Đorđević, Marko M. (2014). Stvarnost i medijsko oblikovanje stvarnosti, u: Jurić, H., Alić, S. (ur.), Filozofija i mediji: tematski zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa “Filozofija i mediji“, 20-23.9.2009, Cres, Hrvatska, Hrvatsko filozofsko društvo, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, str. 87-93, ISBN 978-953-164-153-1, CIP zapis: 866467.
 • Đorđević, Marko M; Cekić Jovanović O, Đorđević M. (2019), “The Influence of the Flipped Classroom Model on the Development of Key Competences of Future“, The New Educational Review, Vol. 56/2019, University of Silesia in Katowice (Poland), Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovak Republic) and University of Ostrava, Czech Republic.
 • Đorđević, Marko M; Đorđević T. (2019), “Recognizing emotions, attachment and mentalization capacity“, International Journal of Education and Psychology in the Community (IJEPC), Volume 9, Issues 1 & 2, 2019, The University of Oradea, Romania. 
 • Đorđević, Marko M. (2012). Ka definiciji političkog besedništva – Od autoritarnog ka demokratskom političkom komuniciranju, Srpska politička misao – Serbian political thought, 2, 19, Vol. 36, UDK 316.77+ 808.5]:32, 377- 400. 
 • Đorđević, Marko M; Stanojević D. (2012). Nušićeva autobiografija – Od paraboličnog smeha do alegorijskog tragizma, Književna istorija, (XLIV, 147), Institut za književnost i umetnost, Beograd, UDK 821.163.41.09-94 Nušić B., str. 355-365, COBISS.SR-ID 193966092, str. 355-365.
 • Đorđević, Marko M; Stanojević D. (2016). Političko besedništvo Zorana Đinđića – princip utopije i logika nade. Teme, (Vol. XL, No 3, 2016), Univerzitet u Nišu, Niš, UDK 32.019.5:808.5, Print ISSN: 0353-7919, Online ISSN: 1820-7804, COBISS.SR.ID 559631, str. 1157-1170.
 • Đorđević, Marko M. (2017). Epistolografija kao retorički i književni žanr, Crkvene studije 14, UDK 821.163.41-97 808.5, Centar za crkvene studije, Univerzitet u Nišu, Centar za vizantijsko-slovenske studije, Međunarodni centar za pravoslavne studije, Niš.
 • Đorđević, Marko M; Stanojević D. (2016). Dezinformacija, nekultura i manipulacija. Medijski dijalozi, (24), Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, IX Crnogorski medijski dijalozi – Informacija – roba ili lјudsko pravo?, 27-29.5.2016, Igalo, Crna Gora, Istraživački medijski centar, Podgorica. UDK: 316.7, ISSN 1800 – 7074, COBISS.CG-ID 12734480, str. 33-43.
 • Đorđević Marko, M. (2017). Monologizacija dijaloga u postmodernim medijima, Medijski dijalozi (X, 27-28), Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, X Crnogorski medijski dijalozi – Postmoderni mediji – monolog ili dijalog, 26-28.5.2017, Tivat, Crna Gora, Istraživački medijski centar, Podgorica.UDK:316.774:141.78, ISSN 1800 – 7074, COBISS.CG-ID 12734480, str. 9-24.
 • Đorđević, Marko M. (2014). Medijski mitovi i spinovanje javnog mnjenja, Tematski zbornik sa 2. naučne konferencije “Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj“, 20.11.2014, Beograd: Fakultet za kulturu i medije Univerziteta Megatrend Beograd, UDK 316.774:37 (497.11) “20“; 070:32.019.5 (497.11) “20“,COBISS.SR-ID 216409868, str. 287-294.
 • Đorđević Marko M. (2016). Značaj medijske pismenosti u savremenom društvu – obrazovanje za medije kao nužnost vremena, Tematski zbornik sa naučnog skupa “Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti“ – XIII Dani srpskog duhovnog preobraženja, 22.8.2015, Despotovac, UDK 316.752:316.77, 316.774, ISBN 978-86-82379-66-9, COBISS.SR-ID 225102348, str. 351-359. 
 • Đorđević, Marko M; Stanojević D. (2018). Humor, satira, ironija i karikatura kao sredstva dekonstrukcije medijskih mitova, Zbornik radova sa naučnog skupa Filozofija medija: mediji i lternativa, Jagodina–Končarevo, 6–8. septembar 2017. (306. str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 255-263 str.
 • Đorđević, Marko M; Stanojević D. (2019), “Medijska insenacija sukoba i spinovanje javnoti u političkom govorništvu Aleksandra Vučića“, Zbornik sa međunarodnog naučnog skupa, Filozofija medija: Mediji i konflikti, FPNJ, Jagodina, 21-31 str.
 • Đorđević, Marko M. (2010). Praistorija u sadašnjosti komuniciranja i sadašnjost u praistoriji komuniciranja – obredno komuniciranje i medijski spektakl, CM – Communication management – časopis za upravlјanje komuniciranjem, 14, 155-159.
 • Đorđević, Marko M. (2010): Spektakularizacija svesti i ruralno -spektakularni kulturni obrazac u mas-medijima, Kultura – časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, 126, 1, 94-100.
 • Đorđević, Marko M. (2011). Virtuelni identitet i medijske opsene – istina privida, privid istine, Kultura – časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, 133, 103-108 str.

Saradnik na bilateralnom projektu “Pretpostavke i mogućnosti razvijanja inovativnih modela nastave u funkciji ostvarivanja transparentnosti univerzitetskog obrazovanja i podizanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu rada“, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Pedagoški fakultet Univerziteta u Primorskom, Kopar, februar 2017 – septembar 2019.

 • Dobitnik međunarodne nagrade „Dialogos“ za najbolju knjigu u oblasti teorije i kulture medija u 2018. godini, za knjigu „Od znaka do hiperteksta“ (koautorski sa Mirkom Miletićem), koju dodeljuje Istraživački medijski centar u Podgorici i Ministarstvo kulture Crne Gore.
 • Dobitnik nagrade „Dr Marko Mladenović“ za medijski doprinos borbi protiv depopulacije u Srbiji za TV serijal „Moja dedovina“ (RTS/Serbika Media), koju dodeljuje Medijski forum u Topoli uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije.
 • Direktor produkcijske kuće SERBIKA MEDIA.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.