Nevenka Popović Šević

docent

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Marketing

Predmeti
Marketing

Nevenka Popović Šević je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, magistrirala na Univerzitetu u Njukaslu u Australiji i potom doktorirala na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, iz oblasti marketing menadžmenta. Pored akademskog iskustva, ima skoro 30 godina iskustva rada u privredi, nevladinom i privatnom sektoru poslovanja.

Od 2008. godine je predavač na BusinessAcademy na Departmanu za marketing. Počevši od 2016. godine radi kao profesor strukovnih studija na Visokoj školi za informacione tehnologije – ITS u Beogradu, gde je angažovana na osnovnim studijama. Na Fakultetu savremenih umetnosti je od 2019. godine angažovana na poziciji docenta u oblasti marketinga na programu Kreativni biznis.

Samostalno i u saradnji s drugim autorima je objavila veći broj naučno-istraživačkih radova iz oblasti integrisanih marketinških komunikacija i neuromarketinga, korporativne društvene odgovornosti & prodaje i menadžmenta prodaje. Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima i konferencijama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Redovni je član Srpskog udruženja za marketing (SEMA) i Društva Srbije za odnose s javnošću (DSOJ).