Nevenka Popović Šević

vanredni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Marketing

Predmeti
Menadžment i marketing u kulturi
Onlajn-mediji – publika
Onlajn-mediji – društvene mreže
Korporativno komuniciranje
Menadžment i marketing u medijima

Nevenka Popović Šević je doktor ekonomskih nauka. Diplomu osnovnih studija stekla je na Univerzitetu u Beogradu na Ekonomskom fakultetu. Magistarske studije završila je na Univerzitetu Njukasl u Australiji, a doktorsku disertaciju odbranila je sa temom „Etički aspekti integrisanih marketinških komunikacija”. Više od tri decenije je angažovana u sferi marketinga i odnosa sa javnošću kroz privatno preduzetništvo, nevladin sektor, privredu i međunarodnu saradnju. U grupaciji LINK Educational Alliance radi kao predavač u okviru marketinških predmeta na BusinessAcademy i Internet Academy, kao strukovni profesor grupe ekonomskih predmeta na ITS-u (Visokoj školi za informacione tehnologije) i kao vanredni profesor iz oblasti marketinga na Fakultetu savremenih umetnosti. Sertifikovani je trener u oblasti inostranih ispita za Cambridge Business Certificate i Chartered Institute of Marketing. Objavila je više originalnih naučnih radova, preglednih radova, te prikaza knjiga iz oblasti marketinga i menadžmenta implementiranog u različitim industrijama. Učesnik je brojnih konferencija i simpozijuma, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Citirana je u domaćim i međunarodnim naučnim radovima i knjigama. Recenzent je u više akademskih časopisa indeksiranih u WOS bazama kao što su: „Online Journal of Communication and Media Technologies”, „International Journal of Environmental and Public Health”, „Sustainability”, „Economies”. Učesnik je u više naučnih i stručnih projekata, poslednji u nizu je „Smart4Future: HORIZON EIT – Innovation for Sustainable Future for the HEI”. Autor je i koautor sledećih knjiga: „Prodaja i menadžment prodaje”, „Neuromarketing – izazovi i trendovi”, „Digitalni marketing – hrestomatija”, „Psihologija potrošača – praktikum”, „Marketing i analitika – praktikum”. Članica je profesionalnih udruženja: Srpsko udruženje za marketing (SEMA), Društvo za odnose s javnošću (DSOJ), The Chartered Institute of Marketing (CIM), Udruženje naučnica Srbije (Srna).

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.