Razotkrivanje magije dizajna obrazovnih prostora kroz rad danske arhitekte i dizajnerke Rozan Boš

/ / Blog / 27. 11. 2023.

Uvod

U svetu obrazovanja, gde svaki učenik ima svoj jedinstveni način učenja, rad Rozan Boš, svetski poznate danske arhitektice i dizajnerke, predstavlja pravu revoluciju. Njen pristup dizajnu škola ne podrazumeva samo promenu prostora već i transformaciju načina na koji učimo i komuniciramo.

Problem i rešenje

Rozan Boš se bavi problemom monotonih, rigidnih i neinspirativnih školskih prostora koji ne podstiču kritičko razmišljanje, kreativnost i saradnju (Reeve, J., & Lee, W. (2014). Uzroci ovih problema su različiti: istorijsko nasleđe industrijskog doba, finansijska ograničenja, pedagoške inercije i nepoznavanje činjenice koja potvrđuje uticaj dizajna na obrazovne ishode. Inovativna rešenja Rozan Boš nude prostorne dizajne koji promovišu kreativnost, fleksibilnost i angažovanje, pritom se suprotstavljajući tradicionalnim modelima obrazovanja koji su često rigidni i zastareli.

U školama koje dizajnira Boš, deca ne samo da postižu bolje akademske rezultate već pokazuju i veći stepen angažovanja, motivacije i zadovoljstva (Brown, 2019, Educational Research Review).

Filozofija dizajna Rozan Boš

Rozan Boš preoblikuje ne samo fizički prostor škola već i način na koji razmišljamo o obrazovanju. Njena magija leži u holističkom pristupu koji razbija tradicionalne granice učionica. Ovaj pristup ogleda se u svakom njenom projektu, gde pažljivo analizira ponašanje i potrebe korisnika kako bi razvila koncepte koji imaju uticaj. Njeni dizajni su vibrantni ekosistemi koji inspirišu kreativnost, kolaboraciju i učenje. Ona razvija prostor kao ekosistem koji stimuliše mlade umove, a ne samo kao mesto za prenos znanja.

Šest principa za promenu

Koncept Rozan Boš zasniva se na šest ključnih principa koji su osmišljeni da podrže različite metode i stilove učenja sa ciljem pripreme generacija za izazove 21. veka.

  1. „Vrh planine” (Mountain Top) – Prostor u kome pojedinac može da se obrati grupi i da deli svoje misli i znanje.
  2. „Pećina” (Cave) – Zona za individualnu koncentraciju i refleksiju učenika, daleko od buke i distrakcija.
  3. „Logorska vatra” (Campfire) – Zona za grupni rad i kolaboraciju.
  4. „Jezero” (Watering Hole) – Prostor za neformalne susrete i neočekivane izazove i inspiracije. 

Tu su još i praktičnost (povezivanje teorije sa praksom) i pokret (integracija fizičkog pokreta u proces učenja).

Izvor: Rozan Boš (dostupno na: https://rosanbosch.com/)

Ovi principi nisu samo teorijski koncepti; oni su praktično primenjeni u dizajnu „pejzaža za učenje”, dizajnerke Boš, gde se školski dan može organizovati kao niz destinacija koje odražavaju različite metode i stilove učenja. Učenici mogu početi dan na „vrhu planine” (mountain top), preći na „logorsku vatru” (campfire) za timski rad, a zatim potražiti „pećinu” (cave) za dublju koncentraciju. Ovaj holistički pristup ne samo da obogaćuje iskustvo učenja već i podstiče razvoj veština kao što su kritičko razmišljanje, kolaboracija i samostalno učenje.

Stvaranje pametnih prostora

Njena ambicija je stvaranje razumnih prostora, angažovanih interijera i zabavnijih načina percepcije sveta. Boš to postiže kroz rad sa bojama, materijalima, teksturama i svetlom, stvarajući igrališta mašte koja podstiču kreativnost, inovacije i maštovitost. Njen dizajn koristi svetle boje i nekonvencionalne oblike za stvaranje stimulativnog i inspirativnog okruženja, dokazano utičući na raspoloženje i produktivnost. Ovo je više od pukog estetskog elementa; to je osnovni alat koji Boš koristi za transformaciju kako učenici doživljavaju i komuniciraju sa svojim obrazovnim prostorom.

Oživljavanje prostora kroz igru i maštu

Rozan Boš vodi računa o tome da svaki element dizajna ima svrhu, bilo da je to za poboljšanje funkcionalnosti, stimulaciju mentalnih procesa ili podsticanje socijalne interakcije. Kroz svetle boje, interaktivne teksture i inovativna svetlosna rešenja, školski prostori postaju živa okruženja koja inspirišu i motivišu. Ova okruženja su dizajnirana da budu više od mesta za učenje; ona su prostori gde se kreativnost i inovacije prirodno javljaju i razvijaju.

Realni primeri primene

Model „pejzaža za učenje” Rozan Boš može se videti u praksi u školama kao što su Liceo Europa u Španiji i International Sharing School u Portugalu. Ove škole su dizajnirane da podstaknu radost učenja, fleksibilnost i multikulturalizam.

Studija slučaja: International Sharing School u Portugalu

International Sharing School, smeštena u Oeirasu, u Portugalu, predstavlja vrhunac  inovativnog dizajna Rozan Boš. Ova škola je savršen primer kako prostor može biti transformisan da odražava vrednosti posvećenosti, multikulturalizma i gostoprimstva. Boš je uspela da stvori fleksibilno i dinamično okruženje koje podstiče kolaborativno učenje i razvoj veština neophodnih za 21. vek. Prostori u školi su dizajnirani da aktiviraju čula i maštu učenika, pretvarajući učenje u interaktivnu i angažovanu aktivnost. Sa različitim zonama namenjenim za koncentraciju, kolaboraciju i kreativnost, International Sharing School služi kao primer kako obrazovni prostori mogu biti velika igrališta za diferencirano učenje, gde svaki učenik može pronaći svoj način da se izrazi i razvija.

Izvor: Rozan Boš (dostupno na: https://rosanbosch.com/)

Dečija biblioteka u Bilundu (Danska)

Deca su u centru pažnje u dečjoj biblioteci u Bilundu (Danska). Dizajn Studija Rozan Boš kombinuje igre, učenje i fizički pokret u jednom uzbudljivom prostoru za sve uzraste. Biblioteka nudi krajolik u kojem posetioci mogu istraživati različite i zanimljive postavke, od vulkanske staze do žute pustinje sa kulom termita, idealnim za malu decu. Dizajn podržava kreativnost korisnika i služi kao centralno mesto za koncentraciju i posete građanskim servisnim centrima. (Izvor)

 

Izvor: Rozan Boš (dostupno na: https://rosanbosch.com/)

Zaključak

​​Rozan Boš nas uči da je dizajn moćan alat za oblikovanje obrazovanja. Kroz inovativne pristupe i duboko razumevanje načina na koji prostor utiče na učenje, ona stvara sredine koje ne samo da su funkcionalne već predstavljaju i izvor inspiracije i mašte za generacije učenika.

Literatura

Izvor: Rosan Bosch. (n.d.). Rosan Bosch. https://rosanbosch.com/

Autor:  Nina Stojanović


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.