Branislav Sekulić

Branislav Sekulić

gostujući profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Slikarstvo

Predmeti
Slikanje

Branislav Sekulić diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti 1978 godine, a dve godine potom stekao je i zvanje magistra na istom fakultetu. Kao profesor u oblasti slikarstva angažovan je od 2008. godine.

  • Beč, Recentno crnogorsko slikarstvo 2000.
  • Keln, Moderna crnogorska umjetnost 2000.
  • Pariz,Pariški jesenji salon-2001.
  • Odesa, Kiev, Lavov, Savremena crnogorska umjetnost-2003.
  • Sarajevo,Tragom ikonografije Pop Arta-2003.
  • Sarajevo,Tišina-2005.