Dino Karailo

Dino Karailo

gostujući profesor

mail adresa: dino.karailo@fvu.me

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Dizajn komunikacija

Predmeti
Grafički dizajn

Diplomu iz oblasti slikarstva Dino Karailo stekao je 2000. godine na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Četiri godine kasnije je magistrirao na istom fakultetu, a 2014. godine postaje gostujući predavač u oblasti dizajna komunikacija na Fakultetu savremenih umetnosti.

  • Izložba ,,46. oktobarski salon Umetnost koja radi-Catch me!” 2005., Beograd;
  • Izložba “Hercegnovski zimski salon” Herceg Novi, 2005;
  • Izložba “Novi talas” Brisel-Podgorica-Sarajevo-Pariz-Utreht 2006;
  • Izložba “Decembarski likovni salon“ Podgorica, 2006. (dobitnik prve nagrade za slikarstvo);
  • Grupna izložba “Pogled na savremenu crnogorsku umjetnost” galerija “Karas”,  Zagreb, 2008;
  • Grupna izložba “Salon Petra Lubarde” Cetinje-Podgorica, 2009;
  • Land art projekat – workshop-izložba “Deliblatska peščara- jedina pustinja u Evropi“ Novi Sad, 2011;
  • Kampanja “Ni centa za mito” Ministarstva pravde Crne Gore (TV spot, plakat, brošura, bilbord, city light) 2013;
  • Uvodna špica za dokumentarnu emisiju ,,Arabeskna zora” (projekat podržala agencija TIKA), 2013;
  • Izložba „Mfru – Medjunarodni festival računarskih umjetnosti“ 2014.