Irena Žabić

Irena Žabić

docent

Mail adresa: irena.zabic@fsu.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Unutrašnja arhitektura

Predmeti
Osnovi projektovanja, Dizajn enterijera

  • Diploma  2008  Fakultet za dizajn   Dizajn enterijera
  • Doktorat  2013  Politecnico di Milano   Interior design
  • Izbor u zvanje  2015  Akademija lepih umetnosti   Unutrašnja arhitektura
  • 2013. autorski tekst Invaso, objavljen u knjizi Interni urbani, grupe autoraLuigi De Ambrogi, Imma Forino, Irena Jovanović (Žabić), Silvia Piardi
  • 2013. Jedan od autora srpsko-italijanske radionice Waterliving 2013 (3rd edition Workshop/Megatrend university/ 16-23 june 2013
  • 2012. Autorski tekst Tre scenari per il futuro, objavljen u knjizi Office design: smart organization &layout-dall’ analisi al progetto, autora: Silvia Piardi, Silvia Tieghi, Vincenzo Natile-Franco Agneli.
  • 2011. deo dizajnerskog tima DEGW-Minhen, Nemačka
  • 2010. Jedan od organizatora i moderatora međunarodne konferencije dizajnera enterijera: Interiors Forum World 2010 (2nd International Interior Conference/Politecnico di Milano
  • 2008. deo dizajnerskog tima ADC biro-Beograd