Žana Bojović

Žana Bojović

vanredni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Pedagogija, Didaktika, Metodika

Predmeti
Pedagogija

Diplomirala na Filozofskom fakuletetu u Sarajevu, na odseku za pedagogiju i psihologiju. Akademski nazivi: magistar pedagoških nauka (odbranjena magistarska teza 2003.) i doktor pedagoških nauka (disertacija odbranjena 2009.) Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za pedagogiju.
Trenutno realizuje nastavu na sledećim studijskim predmetima na sva tri nivoa studija:

 • Opšta pedagogija
 • Didaktika
 • Andragogija
 • Sistemi obrazovanja
 • Teorijski problemi didaktike
 • Teorijski problemi metodike razredne nastave

Objavila je preko devedeset naučno-stručnih radova u časopisima i zbornicima nacionalnog i međunarodnog značaja: Nastava i vaspitanje, Pedagogija, Pedagoška stvarnost, Inovacije u nastavi, Godišnjak SAO, Zbornik Učiteljskog fakulteta iz Užica, Zbornik Tehničkog fakulteta u Čačku i Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Zbornik NISUN Filozofskog fakulteta u Nišu, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Godišnjak pedagoškog fakulteta u Vranju, Croatian Journal of Education; Journal of art and humanities).
Autor je dve monografije: Udžbenik u funkciji intelektualnog vaspitanja i Estetska kultura) i koautor u izradi četiri praktikuma.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.