Sofija Perović

Sofija Perović

docent

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Muzička teorija, Klavijaturni instrumenti, Umetnički projekti i praksa

Predmeti: 
Muzička pismenost, Svetska muzika

Sofija Perović završila je osnovne studije Čembala na Fakultetu muzičkih umetnosti i Francuskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu (2010.), master studije završila je na istim fakultetima i to na smerovima Poliinstrumentalna katedra i Francuski jezik i književnost, kao i na Univerzitetu Pariz 3-Nova Sorbona, gde je stekla zvanje Mastera umetnosti.
Zvanje doktora umetnosti-muzičke umetnosti i doktora nauka-filološke nauke stekla je 2012.godine na Fakultetu muzičkih umetsnoti, odnosno Filološkom fakultetu.
Na Fakultetu savremenih umetnosti izabrana je u zvanje docenta 2017.godine.

 • Sofija Perović (reditelj) opera Klaudija Monteverdija „Krunisanje Popeje“, Madlenijanum, velika scena – premijera 2014.
 • Sofija Perović (reditelj) monoopera Fransisa Pulanka „LJudski glas“, Bitef teatar, premijera 2015.
 • Sofija Perović (reditelj) opera Uda Cimermana „Bela ruža“, Dorćol plac, premijera 2016.
 • Sofija Perović (čembalo) solistički koncert, muzička galerija Kolarca, 2016.
 • Sofija Perović (čembalo) solistički koncert u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, 2016.
 • Sofija Perović (čembalo) koncert sa baroknom violinistkinjom Katarinom Đorđević u galeriji Artget, Beograd, 2016.godine
 • Sofija Perović (čembalo) koncert sa pijanistkinjom Natašom Penezić i ansamblom SYNC, Sinagoga, Novi Sad, 2014. godine
 • Sofija Perović (čembalo) nastupi u okviru Ciklusa baroknih večeri na FMU (2012-2015)
 • Sofija Perović (čembalo) koncert kamerne muzike za flautu, violinu i čembalo sa Irenom Kovač i Katarinom Đorđević, Artget galerija, Beograd, 2011. godine
 • Sofija Perović (reditelj) drama Žan-Pola Sartra Iza zatvorenih vrata, Sala 16 Univerziteta Pariz 3 – Nova Sorbona, Pariz, 2012. godine
 • Sofija Perović (koreditelj – kolektivna režija) predstava Čudesni svet Amelije Notomb, Bitef teatar, 2005. godine
 • Sofija Perović (asistent reditelja) opera Volfganga Amadeusa Mocarta Otmica iz saraja, Fondacija Roajomon, Francuska, 2014. godine
 • Sofija Perović (asistent reditelja) opera Henrija Persla Didona i Enej, Narodno pozorište, Beograd, 2013.godine
 • Sofija Perović (asistent reditelja) predstava Le mouvement incertain de l’amour, Sala An Ibersfild Univerziteta Pariz 3 – Nova Sorbona, Pariz, 2014.godine

Naučni rad:

 • Perović, Sofija: Armide et Tosca dans la mise en scène de Robert Carsen, Saarbrücken, PAF, 2013, ISBN 978-3-8416-2267-9 (144 str.)
 • Perović, Sofija: „L’Espace théâtral dans Huis clos de Jean-Paul Sartre et dans Le Visiteur d’Éric-Emmanuel Schmitt“ u: Les Études françaises aujourd’hui: La représentation de l’espace dans les littératures française et francophone, Beograd, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Društvo za kulturnu saradnju Srbija – Francuska, 2012, str. 137-146.
 • Perović, Sofija: „L’Image de l’Europe dans Le Malentendu d’Albert Camus“ u: Les Études françaises aujourd’hui, Novi Sad, Filozofski fakultet, 2013, str. 48-57.
 • Perović, Sofija: „Simbolistička dramaturgija : Dina Mancheva, La Dramaturgie symboliste de l’Ouest à l’Est européen, Paris, L’Harmattan, 2013“ u: Filološki pregled, Beograd, Filološki fakultet, 2015, str. 151-156.
 • Perović, Sofija: „Ma vie avec Mozart d’Eric-Emmanuel Schmitt – une autofiction interdisciplinaire“ u: Filološki pregled, Beograd, Filološki fakultet, 2015, str. 97-106.
 • Perović, Sofija: „L’Opéra de Belgrade (1992-2000)“ in : Les lieux de l’Opéra en Europe (XVIIe – XXIe siècle), Paris, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2016, 43-50.
 • Perović, Sofija: „Potraga za identitetom u Sartrovoj drami Muve i Kamijevoj drami Nesporazum“ u: Zborniku radova s Prvog međunarodnog interdisciplinarnog skupa mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka „Konteksti“, Novi Sad, Filozofski fakultet, 2014, str. 583-591.
 • Perović, Sofija: „Autofikcija u francuskoj novoj kritici“ u: Zbornik radova sa Skupa mladih filologa, Kragujevac, Filološko-umetnički fakultet, 2013, str. 93-102.
 • Udruženje za promociju muzičkih i scenskih umetnosti BG ART, direktor, 2015.-

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.