Prijavi se i postani deo nove klase

Prijemni ispit se polaže dva dana. Prvog dana ispita, pre polaganja, od 10 časova, kandidati će imati psihološki test. 

Iskoristi priliku da postaneš deo nove glumačke klase po povoljnijim cenama do kraja meseca, posle toga cene školovanja se povećavaju.

Postani deo nove klase FSU. Prijavi se ovde >>

 

 

 

 

Vrhunsko obrazovanje budućih glumaca

Za glumu je potreban poseban dar koji te izdvaja od drugih i čini te jedinstvenim. Zbog toga je ovo profesija o kojoj mnogi sanjaju, a samo najbolji imaju čast da u njoj postignu uspeh. Ako imate ovaj izuzetan dar, želju za učenjem i ambiciju da postanete važna ličnost na umetničkoj sceni, na Fakultetu savremenih umetnosti ćete to i uspeti.

Kome je namenjen odsek Dramske umetnosti – Gluma?

Ako imate talenat za glumu i želite da ga pretvorite u jedno od najlepših zanimanja, na ovom odseku ćete pronaći obrazovanje koje vam je potrebno.

Ovaj odsek namenjen je pre svega onima koji cene dramsku umetnosti i žele svojim kvalitetom da doprinesu pozorišnoj i filmskoj umetničkoj sceni.

Osim što vladaju pozorištem i filmom, današnji glumci imaju i mnoge druge angažmane: u performansima, televizijskim emisijama, školama, radionicama, marketinškim kampanjama, izdavaštvu, reklamama… Zbog toga je Fakultetu savremenih umetnosti kreirala program koji formira kompletne dramske umetnike koji jednako dobro iznose svaku ulogu i pred kamerama i na pozorišnoj sceni.

Priprema za prijemni ispit

Na Fakultetu savremenih umetnosti imate priliku da se besplatno pripremite za polaganje prijemnog ispita i na pravi način pokažete svoj talenat na ispitu koji vas očekuje. Na raspolaganju vam je neograničeni broj konsultacija sa predavačima, iskoristite ih na najbolji način. Ne propustite mogućnost da dobijete stručne savete i usmerenja cenjenih umetnika u svojim oblastima.

Prijemni ispit

Prijemni ispit iz glume traje 2 DANA.

Kandidat koji želi da polaže prijemni ispit za osnovne akademske studije GLUME prvog dana ispita pokazuje svoje scenske sposobnosti i to kroz:

 • SCENSKE IGRE
 • SCENSKE BORBE I AKROBATIKU
 • SCENSKI POKRET

Drugog dana ispita kandidat polaže glumu i u obavezi je da pripremi: 

 • DRAMSKI MONOLOG (samostalan izbor iz domaće i svetske klasične i savremene dramske književnosti),
 • KOMIČNI MONOLOG (samostalan izbor iz domaće i svetske klasične i savremene dramske književnosti)
 • RECITACIJU (samostalan izbor pesme iz domaće i svetske poezije),
 • IMITACIJU (imitacija ličnosti iz javnog života ili neposrednog okruženja).
irfan_mensur
Irfan
Mensur
Vida Ognjenović
Vida
Ognjenović
Tadija_Miletic
Tadija
Miletić
Hadži Nenad Maričić
Hadži Nenad
Maričić
KalinaKovacevic
Kalina
Kovačević
Ljiljana
Blagojević
Božidar Đurović
Božidar
Đurović
Snežana
Savičić Sekulić
Ana Živanović
Ana
Živanović
Ivan Bosiljčić
Ivan
Bosiljčić
Marina Bukvički
Marina
Bukvički
Agota
Vitkai
Kučera
Biljana Đurović
Biljana
Đurović
Slobodan Beštić
Slobodan
Beštić
Dubravka
Kovjanić
Petar Grujičić
Petar
Grujičić
Aleksandra Đorđević
Aleksandra
Đorđević
Uroš Dojčinović
Uroš
Dojčinović
Irina Tomić
Irina
Tomić
Angelina
Milosavljević
n_ugrinovic
Nikola
Ugrinović
Janko
Cekić
Miloš
Đorđević
Srđan
Ivanović
Kristinka
Selaković

Predavanja i razgovori sa profesorima su tu kako bi te uputili u etiku i estetiku glume, u metode i načela samostalnog i zajedničkog stvaranja i izražavanja, kao i da bi ti ukazali na sve odgovornosti koje ćeš imati u svom budućem radu i umetničkom delovanju.

Kroz posebne stručne, umetničke i teorijsko-umetničke predmete ostvarićeš svoj pun potencijal. Tvoj glas, telo, govor, pokret, veštine i umetnički izraz postaće tvoji najveći aduti na osnovu kojih ćeš dobiti prve uloge i razviti ih na svoj način.

Predavanja i vežbe ti pomažu da obogatiš svoju sposobnost posmatranja, analize i igre. Takođe, one te upućuju u osnove psihologije kako bi sebe i svoju glumačku ličnost koristio onako kako želiš i u skladu sa likom, žanrom i kolektivom.

Praksa je pokazala da glumci sa Fakulteta savremenih umetnosti dobijaju prve angažmane već tokom studija, što predstavlja retkost u ovoj profesiji. Razloga za to ima mnogo: jedinstven pristup individualnom učenju, izuzetan kvalitet mentorskog vođenja svakog pojedinca, a iznad svega prilike koje otvaraju učestali javni nastupi studenata.

Na studentskim predstavama koje se izvode na atraktivnim scenama, kao i u okviru studentskih filmova, svaki mladi glumac ima priliku da pokaže svoje umeće, koje producenti i reditelji primećuju i oni ubrzo dobijaju uloge.

Šta ćete sve naučiti tokom osnovnih studija glume

Plan i program smera Dramske umetnosti – Gluma napravljen je u skladu sa modernim tendencijama u toj oblasti i sa ciljem stvaranja umetnika sposobnih da odgovore na sve zahteve scenskih nastupa na televiziji, filmu i u pozorištu.

Pogledajte kakve ćete sve kompetencije steći studirajući glumu na Fakultetu savremenih umetnosti:

GLUMA

I godina
– prepoznavanje osnovnih elemenata glume (radnja, odnos, cilj)
– svesno korišćenje glumačkih sredstava (telo, glas, govor, pevanje, pokret, gest, mimika, pokretljivost, ekspresivnost)
– slobodno i kreativno osmišljavanje zabavnih materijala (dečji program, cirkusi, reklame, intervjui, šou-programi i slično)
– primena naučenih elemenata u postavci neverbalnih scena (ili sa minimumom govornih radnji) u dramskoj i komediografskoj formi
– sposobnost razumevanja i analize dramskog teksta
– sposobnost organskog povezivanja govorne i fizičke radnje
– odnos prema partneru kroz elemente sukoba
– primena različitih glumačkih sredstava u drami i komediji
– veštine oslobađanja glumačke igre u zabavnim programima
II godina
– sposobnost analize lika u dramskom tekstu
– sposobnost da primeni spoljašnja sredstva i veštine potrebne za transformaciju (imitativno, od spolja ka unutra)
– sposobnost da liku pristupi identifikacijom i unutrašnjom transformacijom
– sposobnost da samostalno, pa i kritički, interpretira dramski lik svojim stavom (branim, napadam)
– sposobnost pravljenja studije lika
– primena svih veština spoljašnje i unutrašnje transformacije i imitacije
– glumačka sredstva u drami i komediji
III godina
– razumevanje žanra i složenih tehničkih zahteva u glumačkim sredstvima
– veština govorenja stiha kroz teške fizičke pokrete
– rad u složenim zahtevima antičkog stiha, belog stiha, aleksandrinca
– samostalna primena veština kroz analizu i postavku scena iz različitih žanrova
– uključivanje akrobatskih elemenata u renesansnoj komediji i komediji del arte, pevačkih deonica epskog pozorišta
– kompozicija uloge kroz zahtev žanra

SCENSKI GOVOR

I godina
– pravilno disanje
– artikulacija (pravilan izgovor glasova)
– gramatička akcentuacija (izgovor i obeležavanje akcenata)
– književna akcentuacija (jasnoća misli – logični akcenat)
– dikcija (tempo, ritam, pauza, intonacija, intenzitet…)
– umetnost pripovedanja i besedna tehnika
II godina
– pozorišni jezik
a) književni srpski pozorišni jezik (crkvenoslovenski, ruskoslovenski, slavjanoserbski i narodni jezik u srpskoj književnosti)
b) usvajanje dijalekatskog oblikovanja (šumadijskog, vojvođanskog, dubrovačkog, bosanskog, crnogorskog, niško-leskovačkog i vranjanskog govora)
c) usvajanje žargonskog govora (ruskog, romskog, mađarskog, cincarskog i albanskog)
– retorika (vojnička, politička, sudska, filozofsko-predavačka, prigodno-svečana i duhovna beseda)
III godina
– versifikacija (umetnost izgovora stiha)
a) poezija za decu
b) sonet
c) epska poezija
d) slobodan stih
e) stih u prevodnoj književnosti
f) aleksandrinac
g) daktilski heksametar
h) stih u dramskoj književnosti

TEHNIKA GLASA

I godina
– pronalaženje prirodnog glasa
– tehnika disanja
– impostacija glasa
– svesna upotreba prirodnog glasa
– emisija glasa
– upotreba na govornim, glumačkim i dikcijskim zadacima
II godina
– razvoj dinamike glasa
– plač
– smeh
– vrisak
– priprema za scensko pevanje
III godina
– svesna kontrola i upotreba glasovnog aparata
– muzička upotreba glasa
– solo i grupno pevanje
– pevački žanrovi

SCENSKI POKRET

I godina
– osvešćivanje upotrebe neverbalne komunikacije
– oslobađanje od strahova i anksioznosti
– buđenje svesti o sebi i telesnim mogućnostima
– svest o svom telu u pokretu
– odnos sa partnerom u prostoru
– vladanje osnovama dramske igre kroz pokret
II godina
– biomehanika (uspostavljanje balansa)
– zamišljeni partner
– odnosi u prostoru
III godina
– interdisciplinarni teatarski eksperiment

SCENSKE BORBE I AKROBATIKA

I godina
– fizičko i psihičko ojačavanje
– gipkost, koordinacija i snaga tela
– akrobatika i borbene veštine primenjene na glumu, scenu i partnera koga treba sačuvati od povreda, uz održavanje uverljivosti pokreta, sukoba i odnosa
– streljaštvo (kurs)
II godina
– vešto, bezbedno i uverljivo odigravanje scena borbe i akrobatskih koreografija
– vešto, bezbedno i uverljivo odigravanje scena borbe i akrobatskih koreografija povezanih sa govorom i pevanjem
– tehnika penjanja na ramena i obrazovanja piramide
– skokovi
– premet
– sklopke
– elementi borbe u stojećem stavu
– oružja – napad i odbrana
– primena bacanja u slobodnoj borbi
– mačevanje
– plivanje (kurs)
III godina
– jahanje (kurs)

SCENSKE IGRE

I godina
– koordinacija pokreta
– artikulisano, osvešćeno telo
– otkrivanje vlastitog telesnog izraza kroz pokret i igru
– osnovi klasičnog baleta
– moderne igre
– istorijsko-društvene igre
II godina
– ponavljaju se osnove klasičnog baleta, moderne igre i različite koreografije istorijsko-društvenih igara korišćenjem složenijih elemenata i kombinacije pokreta i koreografija (valcer, kadril, polka, galop, tarantela, menuet, tango, salsa…)
III godina
– sublimirano znanje raznih domena scenske igre

GLUMA PRED KAMEROM

ISTORIJA FILMA

Upoznavanje sa estetskim, tehnološkim i industrijskim razvojem filmske umetnosti – od predistorije filma u 19-om veku, pronalaska filma, njegovog ranog razvoja, sa naročitim naglaskom na razvoju pripovedačke strukture filma, preko ekspresionizma, impresionizma, Sovjetske montažne škole i prelaska na zvučni film, žanrova i studijske strukture u Holivudu, do neorealizma, francuskog novog talasa i mnoštva reditelja u istoriji svetskog filma.

FILMSKA PRODUKCIJA

 

Razvoj filmske produkcije u svetu, prvenstveno u Holivudu od početka konkurencije između filma i televizije sa produkcionim promenama koje donose nove tehnologije, ulogom agenata za talente i najnovijih promena u produkciji filmova.

FILMSKA UMETNOST

 

Izučavanje srpskog filma, naročito u posleratnom periodu. Razvoj domaćeg filma i filmske industrije od 50-ih do današnjeg dana.

ISTORIJA SVETSKE I NACIONALNE DRAME I POZORIŠTA

– studenti dobijaju znanje iz opšte i nacionalne drame i pozorišta

PSIHOLOGIJA

– ovladavanje psihološkim pojmovima i teorijama
– mogućnost kreiranja lika na osnovu razumevanja koncepta i teorija ličnosti
– razvijanje psihosomatskog jedinstva umetničkog izražavanja

ENGLESKI JEZIK

– studenti će moći da kažu osnovne podatke o sebi, svojim interesovanjima, mestu u kojem žive, svakodnevnim aktivnostima, studijama
– moći će da koriste pet osnovnih glagolskih vremena, kao i da razumeju tekstove srednje težine iz različitih stručnih oblasti

ITALIJANSKI JEZIK

– od studenata prvog semestra očekuje se da savladaju fonetski i morfološki sistem italijanskog jezika i da usvoje veći deo opšteg vokabulara nivoa A1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike
– od studenata se očekuje na kraju prve godine da su savladali fonetski i morfološki sistem italijanskog jezika i da su usvojili osnovni i opšti vokabular nivoa A1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike

OSNOVI MARKETINGA

(izborni predmet)
– sticanje praktičnih veština kao što su timski rad, sposobnost pregovora, priprema biznis planova…

Učite od najboljih da biste postali najbolji

Za buduće glumce, najveći značaj ima mentor u čijoj klasi oblikuju svoj talenat i od kog uče osnove svog zanimanja. Program na odseku Dramske umetnosti – Gluma kreiran je po najsavremenijim primerima dobre prakse u kojima studenti, osim mentora, imaju saradnju i sa drugim profesorima glume. Na taj način oni imaju priliku da uče iz različitih iskustava, da se povežu sa više profesionalaca i izgrade svoj autentičan umetnički izraz.

Osim što je potrebno da mentori budu vrhunski profesionalci koji su svoje umeće dokazali u različitim žanrovima i tokom dugogodišnjeg iskustva u radu sa velikanima pozorišne i filmske scene, oni moraju da budu i odlični pedagozi, kako bi svoja znanja, veštine i iskustva preneli i vama.

Zbog toga na Fakultetu savremenih umetnosti rade samo profesori koji zadovoljavaju ove stroge kriterijume i na taj način vam omogućavaju da ostvarite svoj san.

Klase preuzimaju najveća glumačka imena na našim prostorima. 

Prvi korak ka uspehu

Kako bi nakon studija mogli samostalno, kreativno, odgovorno i profesionalno da se bave glumom, studenti se tokom osnovnih studija upoznaju sa ključnim elementima dramskih veština kao i najznačajnijim znanjima iz oblasti audio-vizuelnih umetnosti.

Specifičnost glumačke profesije, pa i ovih studija, je ta što je glumac ujedno i svoje oruđe. On se svojim telom, glasom, ličnošću, maštom, talentom i posebnom psihološkom moći pretvaranja, igra i istražuje dubine sopstvene duše i na taj način istražuje ljudsku prirodu.

Zbog toga svaki student dramskih umetnosti – glume ima poseban odnos prema svom zanimanju, a mentori Fakultetu savremenih umetnosti ih podstiču da razviju svoj autentični izraz tokom studija.

Sama glumačka umetnost i veština su u okviru ovog studijskog programa razložene na nekoliko izražajnih, stručno-umetničkih celina kroz koje student otkriva, istražuje i usavršava sebe kao instrument kojim se izražava i kojim oblikuje i komunicira svoju kreativnost.

Paketi dodatnih veština koji će nadograditi tvoje glumačke talente

Obrazovanje koje stičeš na Fakultetu savremenih umetnosti nije prilagođeno samo potrebama struke već i potražnji tržišta, i zbog toga te priprema za stalno angažovanje i različite vidove zaposlenja u ovoj oblasti. Kako bi se doprinelo boljem kvalitetu mladih umetnika, na FSU su osmišljeni i paketi dodatnih kurseva koje studenti osnovnih studija dobijaju u skladu sa svojim afinitetima, potpuno besplatno.

Paketi dodatnih kurseva sadrže kurseve Personal Development Program i dodatne kurseve koji su u skladu sa smerom koji pohađate. Tako studenti glume dobijaju idealnu kombinaciju i stiču veštine efikasnog učenja, planiranja karijere, jasne i uverljive prezentacije, ali i wordpressa, uvoda u video-produkciju, fotografije za film i video i druge veštine koje će direktno poboljšati njihov portfolio i pružiti im prednost u odnosu na druge.

Pogledajte koji su sve kursevi pored Personal Development Programa namenjeni za mlade glumce na FSU »

 

Šta možete da radite nakon diplomiranja na odseku Gluma?

Studijski program osnovnih akademskih studija Dramske umetnosti – Gluma traje 6 semestara i nosi 180 ESPB, nakon čega imate priliku da upišete dvogodišnji master program i na taj način zaokružite svoje obrazovanje na najbolji način.

Ukoliko želite da dobijete najviše akademsko zvanje, nakon master programa možete upisati i doktorske studije i pridružiti se profesionalnoj eliti svoje struke.

Studenti koji diplomiraju na osnovnim akademskim i master studijama glume prevashodno su osposobljeni da obavljaju sledeće poslove:

 • glumac u pozorištu,
 • glumac u pozorištu za decu,
 • glumac na filmu,
 • glumac na televiziji,
 • glumac na radiju,
 • sinhronizacija crtanih filmova.

Osim ovih, primarnih zadataka, u zavisnosti od individualnih sposobnosti i umetničkih i vanumetničkih afiniteta, studenti su u dovoljnoj meri osposobljeni da se bave i drugim delatnostima u kulturi i obrazovanju:

 •  direktor pozorišta,
 • direktor doma kulture,
 • PR,
 • stručni saradnik u oblasti kulture,
 • spiker na TV-u,
 • spiker na radiju,
 • voditelj na TV-u,
 • autorske emisije na TV-u i radiju,
 • pedagoški rad sa decom (škola glume),
 • pedagoški rad na fakultetima dramskih umetnosti – profesor (Gluma, Scenski govor, Scenske igre, Scenski pokret, Scenske borbe i akrobatika).

Pomenuti spisak poslova koje glumac može da obavlja nije konačan, jer je uslovljen prevashodno ličnim sposobnostima i afinitetima, koji su različiti kod svakog studenta. Suština je da mu studije omogućavaju i nude dovoljno obrazovanja da u budućnosti može da razvija i nadograđuje svoje sposobnosti.

 

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.